Kraftig økning i inntektene fra SDØE - Petoros resultat 3. kvartal 2018

[01.11.2018] - Pressemelding 3. kvartal 2018
Askepott Oseberg Vestflanken 2 - Februar 2018. Foto: Equinor / Erlend Hatteberg / CHC Helikopter Service
Inntektene fra Petoro fortsetter å øke. Netto kontantstrøm fra SDØE-porteføljen var per tredje kvartal på hele 86 milliarder kroner. Dette er 21 milliarder høyere enn samme periode i fjor som er økning på over 30 prosent.
Lavere balansepris styrker lønnsomheten
- Petoros netto kontantstrøm er på høyde med toppårene, sier administrerende direktør Grethe Moen. – Den viktigste forskjellen er at bransjens effektiviseringstiltak har bidratt til reduserte kostnader. Dette styrker konkurransekraften i vår portefølje og gjør oss bedre rustet til å håndtere store svingninger i prisene, sier Moen og viser til Oseberg Vestflanken 2 som et godt eksempel. Prosjektet er levert for 6,5 milliarder kroner. Dette er drøyt 20 prosent lavere enn kostnadsestimatet i Plan for utbygging og drift. Balanseprisen er redusert fra 34 til under 20 dollar fatet, noe som styrker en allerede svært lønnsom utbygging.
 
Det er imidlertid tegn som tyder på at enkelte kostnader kan være på vei opp. Dette er urovekkende. Det er et sterkt behov for fortsatt effektivisering og omstilling for å bidra til realisering av nye forretningsmuligheter. Endring av arbeidsprosesser for å utnytte nye digitale verktøy står sentralt. Det mangler ikke digitale verktøy, de må bare tas i bruk. Samtidig er manglende deling av grunnleggende data mellom operatører, leverandører og partnere på alle nivåer en utfordring. - Vi er alle avhengige av digital styringsinformasjon for å kunne utnytte effektiviseringsgevinsten, sier Moen. – Dette er et område Petoro vil vektlegge tungt i tiden fremover. Petoro er opptatt av at alle aktørene får den digitale informasjonen de trenger i rollene sine. For Petoros del gjelder dette data som bidrar til effektivisering samt bedre innsikt og økt kvalitet i våre beslutningsgrunnlag. Dette gjelder for alle partnere, og til sammen har dette stor forretningsmessig verdi.
 
Brønner for fremtiden
Samtidig må boretakten økes. Vi er helt avhengig av nye funn og økt utvinning fra de modne feltene for å sikre fremtidig konkurransekraft. - Som vi flere ganger har påpekt må det bores flere brønner, fastslår Moen. – Vi er derfor veldig fornøyde med Equinors oppdaterte strategi for fornyelse av norsk sokkel, der det nå legges opp til et svært ambisiøst boreprogram ut over 2030. Men, legger hun til, skal vi klare å realisere alle utvinnbare ressurser, forutsetter det en forpliktelse fra alle operatører.
 
For å understreke viktigheten av dette; bare Johan Sverdrup-utbyggingen alene er estimert til å bidra med over 150 000 årsverk i Norge i perioden 2015-2025 (Agenda Kaupang).
 
- Arbeidsplasser er grunnleggende for å skape det samfunnet vi ønsker, og for meg personlig er det viktig at Petoro både direkte og indirekte sørger for å styrke og sikre arbeidsplasser knyttet til petroleumsnæringen, sier Moen.

Trenger tydelig ledelse
Petoro følger løpende opp HMS-resultatene for våre felt. Innen sikkerhet ser vi at resultatene de siste årene har vært på samme nivå, og vi har ikke klart å forbedre oss som ønsket. Antall alvorlige hendelser i tredje kvartal var lavere enn i de to foregående kvartalene, men alvorlig hendelsesfrekvens er fortsatt for høy i SDØE-porteføljen. Her trenger vi ledere som er sterke og tydelige i sikkerhetsarbeidet.
 
Når det gjelder klima er en av de mest positive nyhetene i tredje kvartal at Petoro og de andre partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å utrede mulighetene for å forsyne feltene med kraft fra flytende havvindturbiner. Prosjektet kan gi mer enn 200.000 tonn i reduserte CO2-utslipp per år, noe som tilsvarer utslippene fra 100.000 personbiler.  
 
 - Vi leverer nå 60 prosent gass fra vår portefølje. Denne andelen vil øke ytterligere. I følge DNV-GLs rapport "Energy Transition Outlook 2018" vil behovet for naturgass øke fram mot 2030. - Vi ser at gass i betydelig grad bidrar til å redusere CO2-utslipp i Europa når den erstatter kullkraft, forklarer Moen.
 
Resultat
Resultatet fra SDØE-porteføljen hittil i år preges av høy kontantstrøm som følge av høye olje- og gasspriser. Gjennomsnittlig oljepris i norske kroner var 580 kroner per fat mot 431 kroner i samme periode i fjor. Gassprisen var i snitt 2,07 kroner per Sm3 mot 1,64 kroner i fjor. Salg av gass gjennom 2. og 3. kvartal har vært rekordhøyt sammenlignet med tidligere års sommermåneder.
 
Samlet olje- og gassproduksjon var 1,080 millioner fat oljeekvivalenter per dag, 2 prosent lavere enn samme periode i fjor som følge av naturlig produksjonsfall og revisjonsstanser i 2. kvartal.
 

Flere nyheter

3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022