Johan Sverdrup-planen en historisk milepæl og et industrielt fundament

Administrerende direktør Grethe Moen i Petoro:
"Planen vi leverer i dag for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet representerer en milepæl i norsk petroleumshistorie, og er samtidig et industrielt fundament for den videre utviklingen av norsk kontinentalsokkel. Ikke minst er 13. februar 2015 en stor dag for Petoro, som ivaretar statens eierandel i feltet. Det er en oppgave vi går til både med stolthet og respekt", sier administrerende direktør Grethe Moen. 
Utover feltet i seg selv, ser Moen Johan Sverdrup som et viktig fundament for forlenget industriell aktivitet på norsk sokkel generelt. "Et så stort og viktig felt som dette øker sannsynligheten for mer leting og flere funn, videre utvikling av teknologi og nye løsninger, samt flere nye feltutbygginger".
 
Investeringene i første fase av Johan Sverdrup er beregnet til 117 milliarder kroner. Produksjonskapasiteten for første fase er 315 000 – 380 000 fat per dag. Fullt utbygget kan feltet produsere 550 000 – 650 000 fat per dag. I første fase vil dette representere i størrelsesorden 15-20 prosent av produksjonen Petoro ivaretar på vegne av staten. Denne andelen kan stige til mer enn 30 prosent i fase 2, avhengig av produksjonsutviklingen i porteføljen for øvrig. Johan Sverdrup-feltet har en produksjonshorisont på 50 år.
 
"Dette er den mest omfattende feltutviklingsplanen vi har vært med på. Med den har vi lagt et solid grunnlag for å samarbeide med Statoil som operatør og med de øvrige partnerne. Her er Statens direkte økonomiske engasjement gjennom Petoro sikret store inntekter i mange tiår framover", sier Moen. Olje- og energidepartementet er av et flertall av partnerne bedt om å fastsette den endelige fordelingen av forekomstene i Johan Sverdrup, basert på en anbefaling som vil gjøre Petoro til rettighetshaver for 17,84 prosent av det samlede feltet.
 
Petoro er opptatt av at utbygging og drift vil skape forretningsmuligheter for leverandørindustrien og styrke bedrifters konkurranseevne både hjemme og internasjonalt. Estimater viser at feltet i utbyggingsperioden for første fase vil skape omkring 51 000 årsverk, mens driften i fase 1 kan dreie seg om ca. 2700 permanente årsverk.
 
Petoro har, i tråd med selskapets strategi, også har vært opptatt av å bringe lærdom fra modne felt inn i denne nye feltutbyggingen, for å legge til rette for maksimal verdiskaping i hele feltets levetid. "Slik lærdom er blant annet at man ikke tidlig nok har kartlagt totalt ressursgrunnlag og tilhørende brønnbehov for en helhetlig og langsiktig utvikling av felt. Jeg er godt fornøyd med at Petoros bidrag på slike områder er tatt hensyn til i planen for utbygging og drift av Johan Sverdrup", sier selskapets administrerende direktør. 
 
Planen legger vel til rette for å nå partnerskapets ambisjon om å utvinne 70 prosent av ressursene i feltet, sier Moen. "Her er flere gode eksempler på tiltak for maksimal utvinning og langsiktig verdiskaping: En utbyggingsløsning basert på ett feltsenter, integrert borerigg med god kapasitet til å bore brønner, vanninjeksjon allerede fra oppstart samt at det er satt av plass til utstyr for avansert økt utvinning i senere faser".
 
Foruten den store økonomiske gevinsten for det norske samfunnet, vil det være klimamessig gunstig at Johan Sverdrup-feltet skal drives med elektrisk kraft fra land, fordi dette gir redusert utslipp av CO2 i størrelsesorden 80-90 prosent sammenlignet med bruk av offshore gassturbiner.
 
"Vi begynner i dag på et nytt kapittel i norsk petroleumshistorie, jeg ser fram til at Petoro skal bidra til å utforme dette", sier Grethe Moen.
 
 
For mer informasjon om Johan Sverdrup-utbyggingen, se operatørens hjemmeside: www.statoil.com
 
 
Kontakt i Petoro:
Sveinung Sletten
Kommunikasjonssjef
+47 950 75 554

Flere nyheter

3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022