Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet

[26.11.2021]
Cecilie Point Pedersen (fra venstre), TotalEnergies, Wenche Tjelta Johansen, Oljedirektoratet, Stein Wolden, ConocoPhillips, Kjell Morrisbak-Lund, Petoro, Marte Mjøs Persen, olje- og energiminister og fra Equinor Arild Gjerstad, Cecilie Aarskog Bekkeheien og Kjetil Hove. (Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)
Cecilie Point Pedersen (fra venstre), TotalEnergies, Wenche Tjelta Johansen, Oljedirektoratet, Stein Wolden, ConocoPhillips, Kjell Morrisbak-Lund, Petoro, Marte Mjøs Persen, olje- og energiminister og fra Equinor Arild Gjerstad, Cecilie Aarskog Bekkeheien og Kjetil Hove. (Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)
Oseberg-partnerne har tatt en investeringsbeslutning på 10 milliarder kroner i videreutvikling av feltet.
Partnerne vil redusere CO2-utslippene fra Oseberg Feltsenter og Oseberg Sørplattformen, samtidig skal gassproduksjonen fra Oseberg økes. Endret plan for utbygging og drift (PUD) ble overrakt til Olje og energiminister Marte Mjøs Persen.

Med de betydelige gassreservene som fortsatt kan tas ut av feltet er dette en meget viktig utbygging for Norge. Bare Snøhvit og Troll kan skilte med større gassreserver. Dermed er dette en viktig milepæl på feltets reise fra oljeprodusent til en betydelig gasseksportør.

Osebergfeltet er i dag det feltet på norsk sokkel med størst utslipp av CO2, og med denne oppgraderingen vil feltets kraftbehov økes. Dette gjør det ekstra viktig og ikke minst helt avgjørende at installasjonene også delelektrifisering. I tillegg legges det til rette for en mulighet til å fullelektrifisere Oseberg i fremtiden. Dette er helt sentrale tiltak for at Norge skal nå sine klimamål. Elektrifisering er en investering som gir raske resultater i form av store kutt i CO2-utslipp.

-Denne oppgraderingen av Oseberg bidrar til at vi kan produsere olje og gass med så lave utslipp som mulig. Vi øker gassproduksjonen fra Oseberg samtidig som vi, ved elektrifisering, reduserer CO2- utslipp med rundt 320.000 tonn per år, sier Kristin Kragseth, administrerende direktør i Petoro.

Oseberg Unit partnerskap: Equinor (operatør), Petoro, TotalEnergies ogConocoPhilips.
 

Flere nyheter

Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
[10.11.2022]
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
Les mer
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes - 10.11.2022
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon
[02.11.2022] - Pressemelding 3. kvartal 2022
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon
Les mer
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon - 02.11.2022 10:00
Petoro på 3 minutter
[02.11.2022]
Petoro på 3 minutter
Les mer
Petoro på 3 minutter - 02.11.2022
Ny PUD levert
[17.08.2022]
Ny PUD levert
Les mer
Ny PUD levert - 17.08.2022 12:00
1,3 milliarder til AS Norge hver dag
[03.08.2022] - Pressemelding 2. kvartal 2022
1,3 milliarder til AS Norge hver dag
Les mer
1,3 milliarder til AS Norge hver dag - 03.08.2022 10:00
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner
[27.06.2022]
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner
Les mer
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner - 27.06.2022 15:00
Utreder havvindpark ved Troll
[17.06.2022]
Utreder havvindpark ved Troll
Les mer
Utreder havvindpark ved Troll - 17.06.2022 12:00