Høy produksjon, svakere gasspris

Pressemelding fra Petoro om SDØE 1.kvartal 2010
Totalproduksjonen er fortsatt høy, men betydelig reduserte gasspriser samt redusert oljeproduksjon, gir et svakere resultat etter finansposter for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i første kvartal 2010, sammenlignet med samme periode året før. Resultatet var 28,4 milliarder kroner, mot 31,2 milliarder. Netto kontantstrøm til staten var 30,1 milliarder kroner - en reduksjon på 3,1 milliarder fra samme periode året før. En viktig aktivitet i kvartalet var diskusjon med Statoil om utbyggingsløsning for Valemonfeltet, hvor Petoro senere har fått gjennomslag for tidlig produksjonsstart, det vil si 2014.
Direktør marked og avsetning: Laurits HagaSamlet olje- og gassproduksjon i første kvartal var 1,279 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag mot 1,295 millioner fat o.e. per dag for samme periode i 2009. Gassproduksjonen hittil i 2010 er ti prosent høyere enn for tilsvarende periode i fjor. De viktigste grunnene til denne endringen er økt avtak under gassalgskontraktene og økt produksjon fra Ormen Lange. Produksjonen av olje og NGL viser en reduksjon på 14 prosent, hovedsakelig som følge av fall i produksjonen fra modne felt i SDØE-porteføljen. Økt produksjon fra Ormen Lange og Kvitebjørn motvirker det totale produksjonsfallet.

Petoros markedsdirektør, Laurits Haga, mener gassmarkedet fortsatt vil være urolig på kort sikt. ”Men ser vi nærmere på de fundamentale faktorene som driver utviklingen av det europeiske gassmarkedet, ligger det an til økt etterspørsel og styrket markedsbalanse for gass i Europa.”

Haga mener en slik utvikling er sannsynlig på tross av antatt stor økning av produksjon av skifergass i USA. Dette skyldes primært utsikter til sterk økning i etterspørselen etter gass i Asia – inkludert nedkjølt gass fraktet på skip (LNG). I Europa vil etterspørselen etter gass øke samtidig som egenprodusert gass i Europa (utenom Norge) vil gå ned. Dette gir gode eksportmuligheter for norsk gass som er konkurransedyktig i det europeiske markedet, sier Haga.

Økonomidirektør Marion SvihusØkonomidirektør Marion Svihus i Petoro sier at på oljesiden er det viktig å innse at produksjonen fra de modne feltene reduseres. En nedgang i produksjonen på 14 prosent fra samme periode i 2009 er betydelig. ”Dette understreker behovet for en revitalisering av norsk sokkel, ikke minst av de store modne feltene. Vi må investere mens oljefeltene ennå har produksjon og inntekter nok til å forsvare boring av flere brønner og andre tiltak for å øke utvinningen,” sier Svihus. Hun er for øvrig svært tilfreds med den fremskyndingen av Valemon-feltet som partnerne er blitt enige om.

Klikk her for å see styrets kvartalsrapport

Kontakt:
Sveinung Sletten, informasjonsdirektør
Mobil: 950 75 554

Flere nyheter

PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag - 30.08.2021 10:00
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles - 30.07.2021 10:00