Høy produksjon, svakere gasspris

Pressemelding fra Petoro om SDØE 1.kvartal 2010
Totalproduksjonen er fortsatt høy, men betydelig reduserte gasspriser samt redusert oljeproduksjon, gir et svakere resultat etter finansposter for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i første kvartal 2010, sammenlignet med samme periode året før. Resultatet var 28,4 milliarder kroner, mot 31,2 milliarder. Netto kontantstrøm til staten var 30,1 milliarder kroner - en reduksjon på 3,1 milliarder fra samme periode året før. En viktig aktivitet i kvartalet var diskusjon med Statoil om utbyggingsløsning for Valemonfeltet, hvor Petoro senere har fått gjennomslag for tidlig produksjonsstart, det vil si 2014.
Direktør marked og avsetning: Laurits HagaSamlet olje- og gassproduksjon i første kvartal var 1,279 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag mot 1,295 millioner fat o.e. per dag for samme periode i 2009. Gassproduksjonen hittil i 2010 er ti prosent høyere enn for tilsvarende periode i fjor. De viktigste grunnene til denne endringen er økt avtak under gassalgskontraktene og økt produksjon fra Ormen Lange. Produksjonen av olje og NGL viser en reduksjon på 14 prosent, hovedsakelig som følge av fall i produksjonen fra modne felt i SDØE-porteføljen. Økt produksjon fra Ormen Lange og Kvitebjørn motvirker det totale produksjonsfallet.

Petoros markedsdirektør, Laurits Haga, mener gassmarkedet fortsatt vil være urolig på kort sikt. ”Men ser vi nærmere på de fundamentale faktorene som driver utviklingen av det europeiske gassmarkedet, ligger det an til økt etterspørsel og styrket markedsbalanse for gass i Europa.”

Haga mener en slik utvikling er sannsynlig på tross av antatt stor økning av produksjon av skifergass i USA. Dette skyldes primært utsikter til sterk økning i etterspørselen etter gass i Asia – inkludert nedkjølt gass fraktet på skip (LNG). I Europa vil etterspørselen etter gass øke samtidig som egenprodusert gass i Europa (utenom Norge) vil gå ned. Dette gir gode eksportmuligheter for norsk gass som er konkurransedyktig i det europeiske markedet, sier Haga.

Økonomidirektør Marion SvihusØkonomidirektør Marion Svihus i Petoro sier at på oljesiden er det viktig å innse at produksjonen fra de modne feltene reduseres. En nedgang i produksjonen på 14 prosent fra samme periode i 2009 er betydelig. ”Dette understreker behovet for en revitalisering av norsk sokkel, ikke minst av de store modne feltene. Vi må investere mens oljefeltene ennå har produksjon og inntekter nok til å forsvare boring av flere brønner og andre tiltak for å øke utvinningen,” sier Svihus. Hun er for øvrig svært tilfreds med den fremskyndingen av Valemon-feltet som partnerne er blitt enige om.

Klikk her for å see styrets kvartalsrapport

Kontakt:
Sveinung Sletten, informasjonsdirektør
Mobil: 950 75 554

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022