Høy aktivitet - økte investeringer

[31.10.13] - SDØE per 3. kvartal:
Investeringene i Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) økte med hele 29 prosent i årets første ni måneder i forhold til samme periode i 2012. Høye investeringer bidro til at kontantstrømmen per 3. kvartal gikk ned til 97,8 milliarder kroner, fra nær rekordhøye 115,1 milliarder kroner i samme periode av 2012. Også lavere produksjon og priser bidro til den reduserte kontantstrømmen. 
[Foto: Grethe K. Moen - Fotograf: Emile Ashley]

Gjennomsnittlig dagsproduksjon var i årets første ni måneder 1,022 millioner fat oljeekvivalenter, ned 6,5 prosent fra samme periode i fjor. Gjennomsnittlige oljepriser i norske kroner var ned fire prosent og gassprisene ned tre prosent fra i fjor. Investeringene per tredje kvartal var 25,4 milliarder kroner, opp 29 prosent fra samme periode i 2012.
 
Netto kontantstrøm i tredje kvartal 2013 var 30 milliarder kroner, to prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor. Samlet olje- og gassproduksjon i tredje kvartal var 952 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed) mot 958 kboed for samme periode i 2012. Både gass- og væskeproduksjonen har i tredje kvartal vært på nivå med tilsvarende periode i fjor.
 
Administrerende direktør i Petoro, Grethe K. Moen, sier investeringsveksten avspeiler den svært høye aktiviteten på norsk sokkel.
 
"I utgangspunktet er investeringsveksten positiv, ettersom vårt mål er å maksimere verdien av statens portefølje av olje og gass. Samtidig er jeg bekymret for den sterke kostnadsveksten som denne aktiviteten har ført til.
 
Våre prognoser viser en enda brattere investeringskurve for de neste to-tre årene, noe som gjenspeiler situasjonen på norsk sokkel som helhet. En slik utvikling kan føre til ytterligere økning i konkurransen om kapital og kompetanse. Sammen med tiltakende frykt for reduserte oljepriser, kan det føre til en strengere vurdering av investeringsprosjekter. Det kan komme til å ramme investeringer for økt utvinning i eksisterende felt mer enn utbygging av nye felt. Oljeselskaper, leverandørbedrifter og myndigheter har felles interesse av å få bedre kontroll med kostnadene på norsk sokkel", sier hun.
 
Moen er på den annen side svært tilfreds med at partnerskapet for Snorrefeltet vil gå videre basert på Statoils anbefaling om å satse på en ny plattform som hovedelement i utviklingen av feltet fram mot 2040.
 
"Beslutningen er helt i tråd med vårt ønske om å bore flere produksjonsbrønner per år. Vi lanserte forslag om ny brønnhodeplattform i 2010, nettopp for å kunne bore tilstrekkelig antall brønner innen feltets levetid til å sikre reservene og realisere potensialet for økt utvinning", sier Moen.
 
Les styrets kvartalsrapport på www.petoro.no
 
Kontakt:
Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef
+47-51502024 / +47-95075554
Sveinung.sletten@petoro.no

Flere nyheter

PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag - 30.08.2021 10:00
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles - 30.07.2021 10:00