Høy aktivitet - økte investeringer

[31.10.13] - SDØE per 3. kvartal:
Investeringene i Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) økte med hele 29 prosent i årets første ni måneder i forhold til samme periode i 2012. Høye investeringer bidro til at kontantstrømmen per 3. kvartal gikk ned til 97,8 milliarder kroner, fra nær rekordhøye 115,1 milliarder kroner i samme periode av 2012. Også lavere produksjon og priser bidro til den reduserte kontantstrømmen. 
[Foto: Grethe K. Moen - Fotograf: Emile Ashley]

Gjennomsnittlig dagsproduksjon var i årets første ni måneder 1,022 millioner fat oljeekvivalenter, ned 6,5 prosent fra samme periode i fjor. Gjennomsnittlige oljepriser i norske kroner var ned fire prosent og gassprisene ned tre prosent fra i fjor. Investeringene per tredje kvartal var 25,4 milliarder kroner, opp 29 prosent fra samme periode i 2012.
 
Netto kontantstrøm i tredje kvartal 2013 var 30 milliarder kroner, to prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor. Samlet olje- og gassproduksjon i tredje kvartal var 952 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed) mot 958 kboed for samme periode i 2012. Både gass- og væskeproduksjonen har i tredje kvartal vært på nivå med tilsvarende periode i fjor.
 
Administrerende direktør i Petoro, Grethe K. Moen, sier investeringsveksten avspeiler den svært høye aktiviteten på norsk sokkel.
 
"I utgangspunktet er investeringsveksten positiv, ettersom vårt mål er å maksimere verdien av statens portefølje av olje og gass. Samtidig er jeg bekymret for den sterke kostnadsveksten som denne aktiviteten har ført til.
 
Våre prognoser viser en enda brattere investeringskurve for de neste to-tre årene, noe som gjenspeiler situasjonen på norsk sokkel som helhet. En slik utvikling kan føre til ytterligere økning i konkurransen om kapital og kompetanse. Sammen med tiltakende frykt for reduserte oljepriser, kan det føre til en strengere vurdering av investeringsprosjekter. Det kan komme til å ramme investeringer for økt utvinning i eksisterende felt mer enn utbygging av nye felt. Oljeselskaper, leverandørbedrifter og myndigheter har felles interesse av å få bedre kontroll med kostnadene på norsk sokkel", sier hun.
 
Moen er på den annen side svært tilfreds med at partnerskapet for Snorrefeltet vil gå videre basert på Statoils anbefaling om å satse på en ny plattform som hovedelement i utviklingen av feltet fram mot 2040.
 
"Beslutningen er helt i tråd med vårt ønske om å bore flere produksjonsbrønner per år. Vi lanserte forslag om ny brønnhodeplattform i 2010, nettopp for å kunne bore tilstrekkelig antall brønner innen feltets levetid til å sikre reservene og realisere potensialet for økt utvinning", sier Moen.
 
Les styrets kvartalsrapport på www.petoro.no
 
Kontakt:
Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef
+47-51502024 / +47-95075554
Sveinung.sletten@petoro.no

Flere nyheter

3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022