Gigantfunn, høy kontantstrøm, betydelig reservetilførsel

[28.10.2011]
Sterk økning i kontantstrømmen til staten og god tilførsel av olje- og gassreserver er hovedpunkter i Petoros regnskap for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) per tredje kvartal 2011. Netto kontantstrøm var per tredje kvartal 97,3 milliarder kroner, opp 18,8 milliarder fra samme periode 2010. Øverst på listen over viktige hendelser troner funnet Aldous Major, der Petoro er rettighetshaver for statens eierandel på 30 prosent.
”Funnet av Aldous-Avaldsnes er en fantastisk oppmuntring”, sier Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro. ”Dette gjelder ikke bare for oss som er med på funnet, og heller ikke bare for petroleumsnæringen, men for Norge som nasjon. Årets største funn i verden vil ha stor betydning for petroleumsselskapenes interesse for norsk sokkel, for virksomhetens levetid og for mange unges interesse for å jobbe innen næringen.”

3-kvartal 2011-produksjon

Pedersen sier videre at Aldous-funnet legger seg på toppen av en SDØE-produksjonsprofil som allerede var i ferd med å styrke seg. Dette skyldes både beslutninger på eksisterende felt som Troll og Åsgard, igangsatte utbygginger som Valemon og de såkalte ”fast track���-prosjektene, nye utbyggingsprosjekter som Hild og nye funn som Skrugard. Også bytte av eksisterende produksjon mot framtidig produksjon fra Maria-funnet, vil bidra positivt til produksjonsprofilen.

Om Aldous-Avaldsnes-funnet sier Pedersen at det vil være viktig for partnerne i begge lisensene tidlig å etablere en felles ”pre-unit” for å styre en optimal undersøkelse og utvikling av feltet. ”I et felt der ressursene later til å være ulikt fordelt mellom et tynt reservoar av stor utstrekning i Avaldsnes-delen og et tykt reservoar i Aldous over et mindre areal, kan det bli utfordrende både å finne den beste utbyggingsløsningen og en riktig fordeling av verdiene. Desto viktigere med tett partnerinvolvering i de to lisensene.” Pedersen understreker at selv om det er viktig å kommer rakst i gang, er det nødvendig å ta seg tilstrekkelig tid til å finne gode løsninger for å bygge ut og drenere feltet.

Samtidig som han gleder seg stort over både Aldous og funnet Skrugard i Barentshavet, understreker Pedersen at det er minst like viktig som før at næringen sikrer verdiene i de eksisterende feltene. ”Dette funnet gjør det kanskje enda viktigere – men også vanskeligere – å sikre tilstrekkelig oppmerksomhet om og ressurser til de modne feltene. Faren er at store verdier kan gå tapt, dersom ikke viktige beslutninger om tiltak blir tatt mens produksjon og verdiskaping enda tillater det. Slik sett er beslutninger på flere modne felt mer tidskritisk enn for nye felt”, sier Petoro-sjefen.

Selv om de nye funnene enda ikke kan registreres som reserver, var reservetilførselen i SDØE-porteføljen per tredje kvartal på 426 millioner fat oljeekvivalenter og er det høyeste siden 2003 da Ormen Lange ble besluttet utbygd. Det største bidraget kommer fra investeringsbeslutninger for tredje og fjerde gasskompressor på Troll samt Åsgard havbunnskompresjon.

En annen beslutning på Troll i tredje kvartal bidrar til økt utvinning. Det dreier seg om å ha fire mobile rigger til å bore oljeproduksjonsbrønner på kontinuerlig basis. Boring av produksjonsbrønner er det aller viktigste tiltaket for økt utvinning fra feltene, sier Pedersen.

Han er derfor også svært tilfreds med at selskapet i tredje kvartal fikk gjennomslag i lisensen for at brønnhodeplattform skal være del av den videre planleggingen for videreutvikling av Snorrefeltet. Det er potensial for nær to milliarder fat olje i form av gjenværende reserver og økt utvinning på Petoros tre prioriterte felt, Gullfaks, Snorre og Heidrun. Selskapet anslår at det er behov for to-tre ganger så mange produksjonsbrønner per år som det bores i dag, for å sikre de antatte reservene. Lønnsom bruk av brønnhodeplattformer kan bidra til betydelig økning av antall produksjonsbrønner per år.

Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer en økning av Petoros bevilgning med 17,2 millioner kroner. Petoro har en lang liste med oppgaver selskapet ønsker å gjennomføre de neste årene knyttet til sikring av reserver og økt utvinning fra modne felt. Pedersen sier regjeringens budsjettforslag er svært konsistent med petroleumsmedlingen og gjør at Petoro kan ta fatt på deler av denne oppgavelisten og arbeide for å få konkrete aktiviteter gjennomført i lisensene. ”Jeg er veldig fornøyd med retningen dette budsjettforslaget staker ut for oss”.

Kontakt:
Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef
51502024
95075554
sveinung.sletten@petoro.no


Klikk her for å laste ned kvartalsrapport tredje kvartal 2011

Klikk her for å laste ned presentasjon fra pressekonferanse

Flere nyheter

PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag - 30.08.2021 10:00
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles - 30.07.2021 10:00