Gigantfunn, høy kontantstrøm, betydelig reservetilførsel

[28.10.2011]
Sterk økning i kontantstrømmen til staten og god tilførsel av olje- og gassreserver er hovedpunkter i Petoros regnskap for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) per tredje kvartal 2011. Netto kontantstrøm var per tredje kvartal 97,3 milliarder kroner, opp 18,8 milliarder fra samme periode 2010. Øverst på listen over viktige hendelser troner funnet Aldous Major, der Petoro er rettighetshaver for statens eierandel på 30 prosent.
”Funnet av Aldous-Avaldsnes er en fantastisk oppmuntring”, sier Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro. ”Dette gjelder ikke bare for oss som er med på funnet, og heller ikke bare for petroleumsnæringen, men for Norge som nasjon. Årets største funn i verden vil ha stor betydning for petroleumsselskapenes interesse for norsk sokkel, for virksomhetens levetid og for mange unges interesse for å jobbe innen næringen.”

3-kvartal 2011-produksjon

Pedersen sier videre at Aldous-funnet legger seg på toppen av en SDØE-produksjonsprofil som allerede var i ferd med å styrke seg. Dette skyldes både beslutninger på eksisterende felt som Troll og Åsgard, igangsatte utbygginger som Valemon og de såkalte ”fast track���-prosjektene, nye utbyggingsprosjekter som Hild og nye funn som Skrugard. Også bytte av eksisterende produksjon mot framtidig produksjon fra Maria-funnet, vil bidra positivt til produksjonsprofilen.

Om Aldous-Avaldsnes-funnet sier Pedersen at det vil være viktig for partnerne i begge lisensene tidlig å etablere en felles ”pre-unit” for å styre en optimal undersøkelse og utvikling av feltet. ”I et felt der ressursene later til å være ulikt fordelt mellom et tynt reservoar av stor utstrekning i Avaldsnes-delen og et tykt reservoar i Aldous over et mindre areal, kan det bli utfordrende både å finne den beste utbyggingsløsningen og en riktig fordeling av verdiene. Desto viktigere med tett partnerinvolvering i de to lisensene.” Pedersen understreker at selv om det er viktig å kommer rakst i gang, er det nødvendig å ta seg tilstrekkelig tid til å finne gode løsninger for å bygge ut og drenere feltet.

Samtidig som han gleder seg stort over både Aldous og funnet Skrugard i Barentshavet, understreker Pedersen at det er minst like viktig som før at næringen sikrer verdiene i de eksisterende feltene. ”Dette funnet gjør det kanskje enda viktigere – men også vanskeligere – å sikre tilstrekkelig oppmerksomhet om og ressurser til de modne feltene. Faren er at store verdier kan gå tapt, dersom ikke viktige beslutninger om tiltak blir tatt mens produksjon og verdiskaping enda tillater det. Slik sett er beslutninger på flere modne felt mer tidskritisk enn for nye felt”, sier Petoro-sjefen.

Selv om de nye funnene enda ikke kan registreres som reserver, var reservetilførselen i SDØE-porteføljen per tredje kvartal på 426 millioner fat oljeekvivalenter og er det høyeste siden 2003 da Ormen Lange ble besluttet utbygd. Det største bidraget kommer fra investeringsbeslutninger for tredje og fjerde gasskompressor på Troll samt Åsgard havbunnskompresjon.

En annen beslutning på Troll i tredje kvartal bidrar til økt utvinning. Det dreier seg om å ha fire mobile rigger til å bore oljeproduksjonsbrønner på kontinuerlig basis. Boring av produksjonsbrønner er det aller viktigste tiltaket for økt utvinning fra feltene, sier Pedersen.

Han er derfor også svært tilfreds med at selskapet i tredje kvartal fikk gjennomslag i lisensen for at brønnhodeplattform skal være del av den videre planleggingen for videreutvikling av Snorrefeltet. Det er potensial for nær to milliarder fat olje i form av gjenværende reserver og økt utvinning på Petoros tre prioriterte felt, Gullfaks, Snorre og Heidrun. Selskapet anslår at det er behov for to-tre ganger så mange produksjonsbrønner per år som det bores i dag, for å sikre de antatte reservene. Lønnsom bruk av brønnhodeplattformer kan bidra til betydelig økning av antall produksjonsbrønner per år.

Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer en økning av Petoros bevilgning med 17,2 millioner kroner. Petoro har en lang liste med oppgaver selskapet ønsker å gjennomføre de neste årene knyttet til sikring av reserver og økt utvinning fra modne felt. Pedersen sier regjeringens budsjettforslag er svært konsistent med petroleumsmedlingen og gjør at Petoro kan ta fatt på deler av denne oppgavelisten og arbeide for å få konkrete aktiviteter gjennomført i lisensene. ”Jeg er veldig fornøyd med retningen dette budsjettforslaget staker ut for oss”.

Kontakt:
Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef
51502024
95075554
sveinung.sletten@petoro.no


Klikk her for å laste ned kvartalsrapport tredje kvartal 2011

Klikk her for å laste ned presentasjon fra pressekonferanse

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022