Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm

[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Langsiktig næring: - Det er fort gjort å ta disse inntektene for gitt, men det er viktig å huske på at vi hver dag høster av beslutninger og investeringer som i mange tilfeller er gjort flere år tilbake i tid, sier administrerende direktør i Petoro Kristin Kragseth. Foto: Elisabeth Tønnessen
Langsiktig næring: - Det er fort gjort å ta disse inntektene for gitt, men det er viktig å huske på at vi hver dag høster av beslutninger og investeringer som i mange tilfeller er gjort flere år tilbake i tid, sier administrerende direktør i Petoro Kristin Kragseth. Foto: Elisabeth Tønnessen
Petoro leverte en kontantstrøm på 98 milliarder per tredje kvartal. Kontantstrømmen for tredjekvartalet isolert er på 44 milliarder, noe som er den høyeste for et kvartal i Petoros historie.
- Vi har opplevd et kraftig oppsving i energiprisene særlig i det siste halvåret. Prisene er nå så høye at dette ikke er bærekraftig på sikt, sier administrerende direktør i Petoro Kristin Kragseth. - Årsakene til dette er sammensatt.  Både tørt og rolige værforhold som begrenser strømproduksjon samt en økt etterspørsel etter at pandemien begynte å slippe taket har gitt store prisutslag.
 
- Det er fort gjort å ta disse inntektene for gitt, men det er viktig å huske på at vi hver dag høster av beslutninger og investeringer som i mange tilfeller er gjort flere år tilbake i tid, sier Kragseth. Dette underbygger et av Petoros mål om langsiktig verdiskaping fra norsk sokkel. – Vi jobber aktivt i partnerskapene hver dag for å få realisert de prosjektene som ligger i vår portefølje på best mulig måte slik at vi sikrer verdier til fellesskapet, sier Kragseth.
 
Viktige bidragsytere er naturligvis nye storfelt som Johan Sverdrup, men minst like viktig er videreutviklingen av modne felt som eksempelvis Snorre Expansion Project som kom i produksjon rundt årsskiftet. – Særlig viktig er utbyggingen av Troll fase 3 som nettopp ble satt i produksjon og som skal fortsette å produsere i flere ti-år, understreker Kragseth.
 
Trollfeltet i en klasse for seg
Petoro har en andel på 56 prosent i Troll, og feltet står i en egen klasse i norsk og europeisk sammenheng. Feltet produserte litt over 35 milliarder kubikkmeter gass i 2020, nesten en tredjedel av den totale norske gassproduksjonen og 8% av gassen som brukes i Europa. Det er også tre ganger så mye som det nest største gassproduserende feltet, Ormen Lange – der det nylig ble besluttet å investere i havbunnskompresjon for å øke produksjonen ytterligere. 
 
Gassprisene har steget gjennom hele 2021, og særlig har økningen vært sterk i tredje kvartal hvor gassprisen mer enn doblet seg. Ved utgangen av kvartalet ble gass omsatt på priser 4-5 ganger høyere enn normalt prisnivå.  Med disse prisene er gassen nå rundt dobbelt så dyr som olje målt i energiinnhold.
 
- Vi har den siste tiden opplevd ekstreme energipriser, særlig når det gjelder gass og elektrisitet, sier Kragseth. - Selv om høye energipriser gir svært store inntekter til Norge ser vi også at det gir utslag i form av global uro for forutsigbar og rimelig tilgang på energi. - I tillegg er store deler av den fornybare elektrisitetsproduksjonen i Europa avhengig av vind. Når vinden ikke blåser produseres det heller ikke strøm. Dette understreker hvor sårbart energisystemet er, og ikke minst hvor avhengige vi fortsatt er av stabiliserende energikilder som eksempelvis gass, poengterer Kragseth.
 
I Storbritannia har situasjonen blitt kritisk. Det er blant annet blitt startet opp igjen kullkraftverk, mens kraftdistributører ber om krisehjelp fra regjeringen. – Når vi alle vet hvor avgjørende det er å kutte utslipp for å nå målene i Paris-avtalen understreker denne utviklingen kompleksiteten i energisystemet, sier Kragseth. – Vi skal fortsette å jobbe for å kutte mest mulig av våre egne utslipp, samtidig som vi sikrer stabil leveranse av energi.
 
Petoro har flere prosjekter i porteføljen som skal bidra til at vi når de nasjonale målene om utslippskutt. Et avgjørende bidrag er å kutte utslipp i produksjonsleddet slik at vi framover har mulighet til å utvikle utslippsfrie og av-karboniserte verdikjeder. – Et viktig felt for oss i denne sammenhengen er Snøhvit i Barentshavet, sier Kragseth. – Melkøya, som er landanlegget til Snøhvit, representerer et av de største utslippspunktene i Norge. Anlegget har planlagt levetid helt til 2050, og Petoro vil bidra aktivt i å få modnet full elektrifisering til investeringsbeslutning i 2022. Dette vil være et tiltak som bidrar betydelig til de nasjonale reduksjonene i CO2- utslipp samtidig som det posisjonerer Snøhvit for en lavkarbonframtid.
 
Resultat per tredje kvartal
Det ble i SDØE-porteføljen registrert 12 alvorlige hendelser hittil i år sammenlignet mot 21 i samme periode i fjor. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,58 siste 12 måneder, som er en nedgang fra 0,9 ved årsskiftet.
 
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var per tredje kvartal på 98 milliarder kroner, en økning på 53 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Dette skyldes kraftig økning i priser, økt etterspørsel samt god operasjonell og sikker drift.
 
Samlet olje- og gassproduksjon var 1002 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), 22 kboed høyere enn for samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak høyere gassuttak på Troll og Oseberg, samt høyere oljeproduksjon fra Johan Sverdrup som følge av økt produksjonskapasitet
 
Les mer i styrets kvartalsrapport for ytterligere detaljer.
 
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
Christian Buch Hansen
926 24 255
 

Flere nyheter

Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner
[27.06.2022]
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner
Les mer
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner - 27.06.2022 15:00
Utreder havvindpark ved Troll
[17.06.2022]
Utreder havvindpark ved Troll
Les mer
Utreder havvindpark ved Troll - 17.06.2022 12:00
PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00