Bytte av deltakerandeler mellom SDØE ved Petoro AS og Equinor ASA

[14.05.2024]
Kristin Kragseth
Kristin Kragseth
Petoro og Equinor har inngått omfattende andelsbytter på norsk sokkel. Avtalen vil sikre økt verdiskaping og en mer effektiv ressursforvaltning av selskapenes aktiviteter på Haltenbanken.

Selskapene vurderer avtalen som balansert og hensiktsmessig for partene. Avtalen legger spesielt til rette for økt verdiskaping for Heidrun- og Kristin/Tyrihans områdene.

Petoro bytter bort eierandeler på 21,4 prosent i Heidrun og 7,5 prosent i Noatun. Petoro mottar eierandeler på 22,5 prosent i Tyrihans, 3,7 prosent i Johan Castberg, 9,3 prosent i Carmen-funnet og 10 prosent i Beta-funnet.

-I god dialog med Equinor har vi kommet frem til en avtale som vil føre til økt harmonisering og utjevning av viktige deltakerandeler. Vi har sterk tro på at dette vil bidra til en mer helhetlig og verdiskapende utvikling av disse feltene til det beste for alle involverte partnere, sier administrerende direktør i Petoro, Kristin Kragseth.

Avtalen er verdinøytral, som innebærer at verdien av andelene som byttes mellom selskapene er vurdert til å være lik.

Avtalen avhenger av myndighetsgodkjenninger og samtykke fra Stortinget, og skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2025.

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022