Beste resultat på fem år, men ineffektivitet koster for mye

[07.03.2019] - Pressemelding Petoro årsresultat 2018
Grethe K. Moen - Foto: Anne Lise Norheim
Petoro leverte 120 milliarder kroner til staten i 2018. Dette er 33 milliarder mer enn i 2017, og er et av de beste årene i Petoros historie. - Norsk sokkel står bedre rustet enn på lenge. De siste årene har vi modnet fram robuste prosjekter som er konkurransedyktige selv med store prissvingninger. Dette er et konkurransefortrinn vi må jobbe hardt for å bevare, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen.
Effekten av den gode forbedringsinnsatsen har imidlertid flatet ut, og vi ser i liten grad resultatene av ytterligere effektivisering på vår bunnlinje for 2018. Boring er den viktigste innsatsfaktoren for å holde produksjonen og dermed inntektene oppe. Det ble gjort en formidabel forbedring fra 2013 til 2016. Hvis denne trenden hadde fortsatt ville Petoro ha økt inntektene fra fem av våre viktigste oljefelt med 6 milliarder kroner de neste to årene.
- Dette illustrerer både mulighetsrommet, men ikke minst viktigheten av å fortsette effektivisering og forbedring, sier Moen.
 
Kostnadene opp sju prosent
Vi ser også at det har vært en økning i produksjonskostnadene på sju prosent fra 2017 til 2018. Dette er bekymringsfullt. Vi er avhengig av at innsatsen de siste årene har hatt varig effekt, slik at det er mulig å redusere kostnadene ytterligere gjennom fortsatt forbedring i alle deler av verdikjeden.
 
Konkurransekraft på norsk sokkel
- Aktørene på norsk sokkel har de siste årene vist en imponerende evne til å styrke konkurransekraften, men det samme har våre konkurrenter. Den omstillingen vi står foran nå, vil være minst like vanskelig som den vi har bak oss, sier Moen. Skal bransjen klare å fortsette forbedringen, vil et tillitsfullt samarbeid mellom alle aktører være avgjørende. Dette gjelder særlig implementering av ny digital teknologi. Et eksempel er samarbeidet rundt deling av data i etterkant av Konkraft-initiativet “Konkurransekraft på norsk sokkel”.
 
Skal vi klare å styrke konkurransekraften gjennom blant annet deling av data, er vi avhengig av en reell åpenhet og tett oppfølging fra ledelsen hos både operatører og leverandører. Dette gir grunnlag til å utfordre hverandre konstruktivt for å finne de beste løsningene. Det er dette som er samarbeid.
 
En innovativ leverandørindustri er avgjørende
For å styrke konkurransekraften er vi avhengig av en bærekraftig og lønnsom leverandørindustri. – Dette er helt avgjørende for alle aktørene på norsk sokkel, sier Moen.
– Vi må ikke glemme at leverandørene sysselsetter hovedtyngden av de ansatte i næringen. Selv om 2018 har vært et svært godt år for oljeselskapene, ser vi at mange av leverandørselskapene fortsatt har utfordringer. Heldigvis peker pilene oppover også her, og det er viktig at leverandørindustrien opplever norsk sokkel som attraktiv. Leverandørene er helt grunnleggende for den innovasjon og teknologiutvikling som skal sikre norsk sokkels konkurransekraft.
  
Trenger fortsatt bedre HMS-resultater
Petoro hadde en alvorlig hendelsesfrekvens i porteføljen på 0,7 i 2018, den samme som for 2017. Dette er fortsatt på et for høyt nivå, selv om ingen av hendelsene hadde storulykkepotensiale. For å bidra til forbedring er Petoro spesielt opptatt av at det gjøres gode risikovurderinger i et storulykkeperspektiv i de ulike lisenser, og at det tas mest mulig læring fra hendelser, granskninger og myndighetstilsyn.
 
Skal bransjen være konkurransedyktig på lang sikt, må også CO2-avtrykket fra alle deler av verdikjeden reduseres. Petoro er deltaker i flere prosjekter for elektrifisering av felt på norsk sokkel, der et av de mest spennende er kraft fra havvind til Snorre- og Gullfaksfeltet.
 
Økonomiske resultater
Petoro leverer 120 milliarder kroner til staten i 2018, dette er 33 milliarder mer enn i 2017 og skyldes i hovedsak betydelig høyere olje- og gasspriser, men også lavere investeringer. Totalproduksjonen var 1,085 millioner fat oljeekvivalenter per dag, vel 2 prosent lavere enn i 2017. Væskeproduksjonen ble 7 prosent lavere som i hovedsak skyldtes naturlig produksjonsfall og flere driftsstanser i forbindelse med vedlikehold. Gassproduksjonen var på rekordhøyt nivå.


Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef
Christian Buch Hansen
926 24 255
 

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022