59 milliarder til Oljefondet fra Petoro første halvår 2019

[08.08.2019] - Pressemelding 2. kvartal 2019
Fra overlevering av PUD for Johan Sverdrup fase 1 februar 2015.  Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
Fra overlevering av PUD for Johan Sverdrup fase 1 februar 2015. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
Norske kontinentalsokkel står fortsatt sterkt. Stabil produksjon bidro til at Petoro i første halvår 2019 overførte 59 milliarder kroner til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet), tre milliarder mer enn i første halvår 2018. Inntektene fra Petoro utgjør en sentral del av statens inntekter fra olje- og gassindustrien.  - Det er svært gledelig å konstatere at inntektene fra statens portefølje fortsatt er høye, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro. - Dette viser at våre produserende felt er lønnsomme også i et marked der olje- og gassprisene svinger.
Siden 70-tallet har petroleumsvirksomheten bidratt til over 14 000 milliarder kroner i inntekter til fellesskapet målt i dagens kroneverdi. De totale inntektene anslås over revidert nasjonalbudsjett for 2019 å utgjøre om lag 21 prosent av statens samlede inntekter. Norge har nå over 9 300 milliarder kroner på bok i Oljefondet. Inntektene fra olje- og gassindustrien er en langsiktig forsikring for kommende generasjoner.

Gass stadig viktigere 
Oljeproduksjonen fra Norge utgjør om lag to prosent av den globale produksjonen. I 2018 var vi verdens tredje største gasseksportør etter Russland og Qatar, og gass utgjør en stadig større del av Petoros portefølje.

Globale klimagassutslipp må ned, og for å nå klimamålene må vi kutte ut nær all bruk av kull.
- Norges virkelig store bidrag til å redusere globale karbonutslipp ligger nettopp i den rollen vi kan spille som gasseksportør. Hvis verdens CO2-utslipp skal kuttes raskt til en realistisk pris, vil blant annet norsk gass være en avgjørende bidragsyter. Med vår effektive og konkurransedyktige gassinfrastruktur har Norge de beste forutsetningene for å sikre stabile gassleveranser til Europa i flere tiår framover, sier Grethe Moen.

Flere store felt nærmer seg nå ferdigstillelse, først ut er Johan Sverdrup. Utbyggingens første fase er nå nær 90 prosent ferdig. - Etter planen vil vi kunne starte produksjon i november i år, sier Moen. Andre byggetrinn av Johan Sverdrup ble formelt godkjent av norske myndigheter 15. mai. Samlet blir feltet den største utbyggingen på norsk sokkel siden 80-tallet. - Når produksjonen er på topp vil Sverdrup stå for 25 prosent av den totale oljeproduksjonen fra norsk sokkel, og dermed gi store inntekter til fellesskapet i mange år framover. Feltet er elektrifisert og har derfor minimale utslipp, og samtidig en nullpunktspris på under 20 dollar/fat. Equinor meldte også nylig at investeringsestimatet for fase 1 er ytterligere redusert med 3 milliarder NOK, noe som bidrar til at de totale kostandene er 40 milliarder NOK lavere siden utbyggingsplanen ble levert. Johan Sverdrup fremstår derfor som konkurransedyktig globalt både når det gjelder økonomisk lønnsomhet og klimavennlig produksjon.

Johan Sverdrup-lisensen har også som mål å ta i bruk de digitale mulighetene fullt ut. Dette innebærer at man nyttiggjør seg rekordstore mengder av data i alle faser av feltets levetid og etter hvert også data fra andre felt. – Vi er svært fornøyde med at Sverdrup-lisensen har gått i front i arbeidet for mer og bedre datadeling slik det etterlyses i KonKrafts rapport "Konkurransekraft på norsk sokkel" fra februar 2018, sier Moen. Deler av dette arbeidet er i sluttfasen, og vi ser fram til at resultatene tas i bruk på hele norsk sokkel. Dette vil øke lønnsomheten i eksisterende og nye felt, og dermed vår konkurransekraft.

Resultat SDØE 1. halvår 2019
Det har vært færre alvorlige hendelser i andre kvartal enn i første kvartal. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens i SDØE-porteføljen på 0,6. Petoro vektlegger læring fra alle hendelser sammen med operatører og partnere i lisensarbeidet. Moen understreker at forbedring krever forpliktelse fra hver enkelt i alle deler av virksomheten.

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var 59 milliarder kroner i første halvår, en økning på tre milliarder fra samme periode i fjor.

Samlet olje- og gassproduksjon var 1 022 tusen fat oljeekvivalenter per dag, fem prosent lavere enn samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes i hovedsak naturlig produksjonsfall på oljefeltene og lavere gassuttak fra Troll.


Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef
Christian Buch Hansen
926 24 255
 

Flere nyheter

Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
[10.11.2022]
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
Les mer
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes - 10.11.2022