54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles

[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
Nylig tiltrådt administrerende direktør i Petoro Kristin Kragseth: – Jeg mener at Norge skal videreutvikle løsninger som vil bidra til å redusere våre utslipp både fra produksjonen og bruken av denne typen energi.  Foto: Elisabeth Tønnesen
Nylig tiltrådt administrerende direktør i Petoro Kristin Kragseth: – Jeg mener at Norge skal videreutvikle løsninger som vil bidra til å redusere våre utslipp både fra produksjonen og bruken av denne typen energi. Foto: Elisabeth Tønnesen
Petoro leverte en kontantstrøm på 54 milliarder kroner per andre kvartal 2021. Dette er en økning på 20 milliarder i forhold til samme periode i fjor. - Kontantstrømmen fra Petoro i første halvår er nå nesten like høy som for hele 2020 til sammen, sier administrerende direktør Kristin Kragseth. - Dette skyldes kraftig økning i priser, økt etterspørsel samt god operasjonell og sikker drift.
Kontantstrømmen fra Petoro bidrar vesentlig til det norske velferdssamfunnet. - Det store antallet prosjekter som nå modnes fram er viktig både for å opprettholde aktiviteten hos leverandørene samt å sikre realisering av verdifulle ressurser, sier Kragseth. Hun minner samtidig om at bransjen må være sitt ansvar bevisst og unngå en kostnadsspiral slik vi har erfart tidligere. - Petoro har en stor portefølje på nesten 200 lisenser og rekordmange små og store prosjekter. Vi skal bidra til å sikre gode løsninger og kvalitet når beslutninger skal tas.
 
Petoro forvalter en omfattende portefølje med flere store, modne felt. - Vi må ikke glemme at de største verdiene ligger samlet her. Felt og rørledninger kan brukes lenge. Dette må vi utnytte ved å avdekke og utbygge flere ressurser i nærområdene.  Dette krever stor innsats fra oss alle, påpeker Kragseth.
 
Norsk olje og gass – en viktig del av omstillingen
I mai presenterte det internasjonale energibyrået IEA en rapport der det fremheves én mulig vei mot netto nullutslipp i energisektoren. Selv om rapporten fremskriver en kraftig reduksjon i etterspørselen etter olje- og gass fram mot 2050 viser den også at det vil være behov for petroleumsprodukter i årene fremover. - Scenariet fra IEA gir en av flere ulike muligheter for å nå målene i Paris-avtalen. Den oljen og gassen som vil bli produsert i fremtiden vil være den som er mest kostnadseffektiv og med lavest mulig produksjonsutslipp, understreker Kragseth. –  Norge må videreutvikle løsninger som vil bidra til å redusere våre utslipp både fra produksjonen og bruken av denne typen energi. Eksempler er hydrogen, ammoniakk og CO2-fangst og -lagring. Vi i Norge har kompetanse, erfaring og midler til å få dette til.
 
I juni la regjeringen fram sin stortingsmelding «Energi til arbeid» der regjeringen viderefører hovedlinjene i norsk olje- og gasspolitikk. Meldingen viser at ressursene på norsk sokkel kan bidra med betydelige verdier og arbeidsplasser også i fremtiden. Regjeringen framhever blant annet at elektrifisering av plattformer med kraft fra land er en av hovedløsningene for å redusere utslipp.
 
Markedsutsikter
Etter å ha vært stabil innenfor 60-70 dollar per fat har oljeprisen steget mot 75 dollar fatet i slutten av kvartalet - over dobbelt så høy som andre kvartal i fjor. - Vi ser effekten av at samfunnet åpner mer opp sammen med en ekspansiv finanspolitikk i form av store offentlige tiltakspakker, sier Kragseth. - Forutsatt videre åpning av samfunnet ser vi tegn til at veksten vil fortsette inn i tredje kvartal.
 
Petoro har også en stor gassportefølje og de europeiske gassprisene har i løpet av andre kvartal steget til rekordhøye nivå. En kald vinter i Europa ledet til tømming av gasslager som nå må fylles.  Sterk etterspørselsvekst i Kina har også gitt økt konkurranse om de globale LNG-forsyningene og trukket opp prisene i Europa, og markedet forventer sterke priser resten av 2021 og starten av 2022.
 
Resultat per andre kvartal
Det ble i SDØE-porteføljen registrert tre alvorlige hendelser sammenlignet mot 12 i samme periode i fjor. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,61 siste 12 måneder, som er en nedgang fra 0,9 ved årsskiftet.
 
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var per andre kvartal på 54 milliarder kroner, en økning på 20 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Dette skyldes kraftig økning i priser, økt etterspørsel samt god operasjonell og sikker drift.
 
Samlet olje- og gassproduksjon var 996 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), 17 kboed høyere enn for samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak høyere gassuttak på Troll og Oseberg, delvis motvirket av stans i produksjonen fra Snøhvit etter brannen på Melkøya og planlagt revisjonsstans på Åsgard.
 
Les mer i styrets kvartalsrapport for ytterligere detaljer.
 
 
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
Christian Buch Hansen
926 24 255
 

Flere nyheter

Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner
[27.06.2022]
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner
Les mer
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner - 27.06.2022 15:00
Utreder havvindpark ved Troll
[17.06.2022]
Utreder havvindpark ved Troll
Les mer
Utreder havvindpark ved Troll - 17.06.2022 12:00
PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00