186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa

[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
– Norge har en viktig rolle som en pålitelig og trygg leverandør av olje og gass til Europa i dag og i lang tid fremover, sier administrerende direktør i Petoro Kristin Kragseth. Bilde fra sail away for Johan Sverdrup fase 2.  Foto: Equinor
– Norge har en viktig rolle som en pålitelig og trygg leverandør av olje og gass til Europa i dag og i lang tid fremover, sier administrerende direktør i Petoro Kristin Kragseth. Bilde fra sail away for Johan Sverdrup fase 2. Foto: Equinor
Petoro leverte 186 milliarder kroner til staten i 2021. Dette er det beste resultatet i Petoros 20-årige historie og en økning på 215 % sammenlignet med 2020. - Det er fantastisk å kunne bidra med slike beløp til den norske velferdsstaten, men jeg reflekterer også over at dette ikke er godt for dem som er avhengig av å kjøpe vår energi, sier administrerende direktør, Kristin Kragseth.
Den rekordhøye kontantstrømmen i 2021 kommer også med en pris - høy pris på våre produkter. Gassprisene har vært eksepsjonelt høye, særlig i siste halvdel i 2021. Oljeprisen har også styrket seg betraktelig etter å ha vært historisk lav, og på et kort tidspunkt i 2020 til og med negativ. Bare i 4. kvartal alene leverte Petoro 88 milliarder kroner i kontantstrøm fra SDØE-porteføljen.
 
- Samtidig som vi har et rekordresultat står vi midt en i geopolitisk krise der Russlands invasjon i Ukraina skaper frykt og usikkerhet, sier Kragseth. – Dette er en svært alvorlig utvikling, og et slikt angrep skaper store lidelser for de som blir rammet. Resultatet kan bli en av de største humanitære katastrofene i Europa på mange tiår.
 
Russland er også en stor eksportør av olje og gass, hvorav mye går til Europa med Ukraina som viktig transittland. Konflikten kan føre til lavere økonomisk vekst og enda høyere energipriser. – Norge har en viktig rolle som en pålitelig og trygg leverandør av olje og gass til Europa i dag og i lang tid fremover, sier Kragseth.
 
Gjennom 2021 har aktiviteten på norsk sokkel vært høy blant annet takket være de økonomiske insentivene Stortinget innførte for å sikre aktiviteten for leverandørindustrien under pandemien. En hel rekke beslutninger om utbygging er tatt i 2021 og flere skal tas i år. Petoro har aldri hatt så mange prosjekter i sin portefølje som skal bringes fram til en investeringsbeslutning. – Det hviler et stort ansvar på operatører og partnere for å sikre at alle prosjekter som kommer til beslutning er grundig gjennomarbeidet, sier Kragseth og understreker at Petoro med sin store portefølje har et særskilt ansvar.
 
Martin Linge-feltet som startet opp i 2021 var en viktig milepæl for Petoro. Feltet er elektrifisert og et godt eksempel på hvordan vi skal bidra til å nå målene om utslippskutt fra norsk sokkel. Samtidig har strømkrisen ført til at enkelte har tatt til orde for å bremse elektrifiseringen av sokkelen. – Vi mener elektrifiseringen må fortsette fordi den er vårt viktigste verktøy for å kutte utslippene. Alle må feie for egen dør, sier Kragseth. Elektrifisering bidrar til utslippsfri produksjon av gass. Denne gassen kan bli bærebjelken i produksjonen av andre utslippsfrie energibærere, som hydrogen og ammoniakk. - Norge skal produsere gass i mange tiår fremover. Gass blir et viktig bidrag i den grønne omstillingen, avslutter Kragseth.
 
HMS-resultater
I 2021 var det totalt 22 alvorlige hendelser i SDØE-porteføljen, som gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,7. Dette representerer en forbedring fra 0,9 i 2020. Fallende gjenstander dominerer fortsatt hendelsesbildet. Personskadefrekvensen er på 3,8, som er om lag på samme nivå som i 2020. Petoro setter alltid sikkerhet først, og denne holdningen blir tydelig kommunisert gjennom selskapets forventninger til HMS-ledelse og HMS-kultur i lisensene.
 
Økonomiske resultater
Netto kontantstrøm til staten fra SDØE per årsslutt var 186 milliarder kroner, 127 milliarder høyere enn i fjor. Økningen skyldes i hovedsak vesentlig høyere inntekter som følge av økte olje- og gasspriser.
 
Total produksjon var 1026 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), en oppgang på 38 kboed sammenlignet med i fjor.
 
Gassproduksjonen var på 101 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag, som er en økning på tre prosent sammenlignet med i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt gassuttak på Troll og Oseberg, delvis motvirket av stans i produksjonen fra Snøhvit etter brannen på Melkøya. Gjennomsnittlig realisert gasspris var 4,78 mot 1,25 NOK per Sm3 i fjor.
 
Væskeproduksjonen var 388 kboed, 14 kboed høyere enn i fjor. Økningen skyldes høyere produksjonskapasitet og akselerert produksjon fra Johan Sverdrup samt produksjon fra Snorre Expansion Project. Økningen ble delvis motvirket av naturlig produksjonsfall på flere modne felt. Gjennomsnittlig realisert oljepris var 70 mot 40 USD per fat i 2020. Prisøkningen i USD ble imidlertid noe motvirket av styrket kronekurs slik at oppnådd oljepris målt i norske kroner var 603 mot 376 NOK per fat i fjor.
 
Les mer i årsrapporten for ytterligere detaljer


Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef
Christian Buch Hansen
+ 47 926 24 255
ChristianBuch.Hansen@petoro.no
 

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022