Økte investeringer sikrer framtidige inntekter

[09.05.2019] - Pressemelding 1. kvartal 2019
Pioneering Spirit Sverdrup - Foto: Roar Lindefjell / Espen Rønnevik / Equinor
Petoro leverte en netto kontantstrøm på 32 milliarder kroner i første kvartal 2019. Dette er på samme nivå som første kvartal i fjor. – Vi er fornøyd med å presentere et så godt resultat, men inntektene kunne ha vært høyere med ytterligere forbedring i boreffektivitet, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen.
Investeringene i SDØE-porteføljen var 1 milliard høyere enn i første kvartal 2018 på grunn av rekordhøy utbyggingsaktivitet. Dette er positivt fordi det sikrer nye lønnsomme tiltak for framtidig produksjon og inntekter til den norske stat. - Vår viktigste utbygging er for tiden Johan Sverdrup-feltet, der første fase nå nærmer seg driftsstart, sier Moen. - Petoro eier 17.36% av Johan Sverdrup og vil i løpet av utbyggingen investere 22 milliarder kroner i det største pågående industriprosjektet i Norge. I denne sammenheng er det svært gledelig å se at norske leverandører har sikret seg mer enn 70% av kontraktene i prosjektet.
 
Økte produksjonskostnader
I forbindelse med års-rapportering for 2018 konstaterte Petoro en generell vekst i produksjonskostnadene for SDØE-porteføljen. Denne veksten fortsetter i første kvartal 2019.  - Vi må ikke miste det fortrinnet norsk sokkel har fått gjennom den imponerende effektiviseringen som er gjort de siste fire årene. For å klare dette må vi fortsatt jobbe med arbeidsprosesser, samarbeidsformer og digitalisering. Dette forutsetter effektivt samarbeid og deling av informasjon. Bare når vi kan lære av hverandre er det mulig å komme videre i forbedringsprosessene. Vi må dessuten innse at dette tar tid, like fullt må vi klare å holde fokus, sier Moen.
 
CO2-utslippene må ned
Høyere energiforbruk økte de globale CO2-utslippene med 1,7% i fjor, ifølge International Energy Agency (IEA). - Dette er bekymringsfullt og det haster med tiltak for å få utslippene ned, sier Moen. I SDØE-porteføljen er utslippene fra produksjon lave som følge av at mye av produksjonen er elektrifisert, blant annet på Troll A, inkludert Kollsnes, og Ormen Lange. I tillegg er flere felt under utbygging besluttet elektrifisert, og det er planer om mulig elektrifisering av flere felt i vår portefølje. – Dette er nødvendige tiltak for å få ned utslippene fra norsk sokkel, ikke minst fra modne felt, understreker Moen.
 
Stor leteaktivitet
Sju letebrønner ble ferdigstilt i første kvartal og av disse var det tre funn, der to er antatt kommersielle; Ragnfrid Nord og Telesto som begge vil bli vurdert knyttet opp mot eksisterende infrastruktur. Letebrønnene på Gjøkåsen og Oppdal/Driva, som begge hadde stort volumpotensial, var dessverre tørre.
 
I TFO 2018 fikk Petoro totalt 14 nye lisenser, åtte i Nordsjøen, en i Norskehavet og fem i Barentshavet.
 
HMS-resultater
HMS-resultatene er på samme nivå som 2018. Det har vært fem alvorlige hendelser hittil i år, hvor alle er i kategorien ”fallende gjenstander”. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens i SDØE-porteføljen på 0,7. Resultatet er ikke tilfredsstillende, sier Moen, og påpeker at Petoro fortsatt skal være en tydelig lisenspartner som er en pådriver for læring og godt lederskap.
 
Petroleumstilsynet (Ptil) la i april 2019 fram den årlige rapporten Risikonivå for norsk petroleumsvirksomhet (RNNP). Rapporten viser en positiv utvikling for storulykkerisiko, der indikatoren er på et historisk lavt nivå. Ptil understreker likevel at det fortsatt er for mange hendelser, og nevner blant annet fallende gjenstander og personskader som en utfordring.  
 
Resultat første kvartal SDØE
Petoro hadde i første kvartal en kontantstrøm på 32 milliarder kroner, på samme nivå som i 1. kvartal 2018. Høyere olje- og gasspriser i kroner kompenserte for effekten av lavere produksjon og økte investeringer.
 
Samlet olje- og gassproduksjon var 1 096 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), 51 kboed eller 4 prosent lavere enn samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes i hovedsak naturlig produksjonsfall. Effekten av naturlig produksjonsfall ble forsterket av manglende ferdigstilling av nye brønner.
 
Selskapet investerte 6 milliarder kroner i kvartalet, 20% høyere enn samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt aktivitet innen feltutbygging, herunder Johan Castberg, Troll fase 3 og Johan Sverdrup. Produksjonskostnadene i 1. kvartal var 3,5 milliarder kroner, 2% høyere enn samme periode i fjor.Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef
Christian Buch Hansen
926 24 255
 

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022