Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå

[30.10.2020] - Pressemelding 3. kvartal 2020
Troll A. Foto: Equinor: Øyvind Gravås og Even Kleppa / Rettigheter: Equinor
- Selv i et turbulent marked gir fortsatt SDØE-porteføljen betydelige inntekter til fellesskapet, sier konstituert administrerende direktør i Petoro Kjell Morisbak Lund. Foto: Troll A-plattformen
Petoro leverte en kontantstrøm til staten på 45 milliarder kroner per tredje kvartal. Dette er en nedgang på 42 prosent i forhold til samme periode i 2019. Kontantstrømmen for tredje kvartal var på 12 milliarder kroner, dette gir en bedring i kontantstrømmen på fem milliarder sammenlignet med andre kvartal. Økningen skyldes en midlertidig lettelse av smitteverntiltakene globalt som førte til etterspørselsvekst og en økning i prisene på olje- og gass.
-Nedgangen i forhold til fjoråret skyldes primært det store etterspørselsfallet som covid-19-pandemien har forårsaket, sier konstituert administrerende direktør i Petoro, Kjell Morisbak Lund. Det internasjonale energibyrået IEA publiserte sin årlige rapport World Energy Outlook 2020 den 13. oktober. IEA venter at den globale energibruken vil falle med fem prosent året sett under ett. Rapporten fremholder at krisen vi er inne i har skapt større forstyrrelser i energisektoren enn noen annen hendelse i nyere historie. IEA anslår at etterspørselen tidligst vil være tilbake på pre-covid-19 nivå i 2023.
 
Store inntekter til fellesskapet
-Selv i et så turbulent marked gir fortsatt SDØE-porteføljen betydelige inntekter til fellesskapet, sier Morisbak Lund. Petoro forvalter Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) som representerer et stort og langsiktig inntekstgrunnlag for Norge. SDØE-porteføljen ble per 1. januar 2020 verdsatt til 1044 milliarder kroner i Rystad Energys verdivurdering utført for Olje- og energidepartementet, der Rystad Energy også viser til at bidraget fra Petoros virksomhet er betydelig. I 2018 var verdivurderingen av porteføljen 1093 milliarder kroner, og Petoro har siden da levert en kontantstrøm på 216 milliarder kroner.
 
- Petoros viktigste oppgave er å sørge for at verdiene i porteføljen blir realisert. I tillegg er målet å skape ytterligere verdier gjennom et aktivt og strategisk arbeid i interessentskapene, fremhever Morisbak Lund. - Rystad-rapporten viser hvilke enorme verdier porteføljen representerer for den norske stat.
 
Høy aktivitet i porteføljen
Operatørene på norsk sokkel skal roses for å ha opprettholdt et høyt produksjonsnivå i perioden til tross for utfordringer knyttet til covid-19. Det er i dag et stort antall prosjekter og et høyt aktivitetsnivå i SDØE-porteføljen, både innenfor prosjekter som skal bidra til å redusere klimagassutslipp, nye utbygginger og videreutvikling. - De modne store feltene utgjør fortsatt grunnstammen i vår portefølje. Videre utvikling av disse feltene er avgjørende for å opprettholde produksjonsnivået, sier Morisbak Lund og viser til to av de største som er Troll fase 3 og Snorre Expansion Project.
 
Det jobbes også med å ferdigstille flere nye utbygginger som blant annet Johan Sverdrup fase 2 og Martin Linge.  - Det er en kjent sak at sistnevnte prosjekt ikke har hatt den utviklingen vi skulle ønsket oss, påpeker Morisbak Lund. - Vår prioritet er å få feltet i gang på en sikker måte, med en produksjon som raskt kan realisere de store verdiene som ligger der. Petoro har i den forbindelse engasjert seg tungt i vurderingene av brønnsituasjonen på Martin Linge, som eksempel på Petoros utøvelse av påse-plikt som rettighetshaver.
 
28. september leverte partnerskapet i Breidablikk, plan for utbygging og drift (PUD) til olje- og energiministeren. Breidablikk er et av de største oljefunnene på norsk sokkel som ikke er utbygd og vil gi betydelige verdier til samfunnet og eierne. Utbyggingen understøtter Petoros strategi for utvikling av felt ved å benytte eksisterende infrastruktur, i dette tilfelle via Grane-plattformen.
 
HMS
28. september brøt det ut en alvorlig brann i en turbin på LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest. Ingen kom til skade. Equinor arbeider med å få oversikt over skadeomfang, hendelsesforløp og årsakene til brannen.  Anlegget vil sannsynligvis være nedstengt i inntil 12 måneder for utbedringer. Hendelsen har bidratt til den negative utviklingen av alvorlig hendelsesfrekvens i porteføljen, som nå er på 1,0 siste 12 måneder. – Vi er ikke fornøyde med denne utviklingen, og vil opprettholde vår oppfølging av operatørenes HMS-arbeid i lisensene, med særskilt oppmerksomhet på storulykkerisiko, understreker Morisbak Lund.
 
Resultat SDØE per 3. kvartal
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var per tredje kvartal 45 milliarder kroner, en reduksjon på 42 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i all hovedsak lavere priser som følge av covid-19-pandemien. Total produksjon var 980.000 fat oljeekvivalenter per dag (boed), en oppgang på 41.000 boed sammenlignet med samme periode i fjor.
 
Gassproduksjonen var 96 millioner standard kubikkmeter per dag. Væskeproduksjonen var 374.000 boed, 34.000 boed høyere enn samme periode i fjor. Økningen skyldes oppstart av Johan Sverdrup i slutten 2019. Eksklusiv produksjonen fra Johan Sverdrup falt væskeproduksjonen med 11 prosent. Dette skyldes naturlig produksjonsfall på modne felt, samt reduksjon fra de feltene som er omfattet av myndighetenes reviderte produksjonstillatelser.


Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
Christian Buch Hansen
926 24 255

 

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022