Petoro på 3 minutter

Vil du vite litt mer om hvem Petoro er og hva vi gjør? Bruk knappe tre minutter på denne videoen og bli opplyst.