Samfunn, sosialt og styring

fn-bkmM%C3%A5l%208%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%205%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%209%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%2017%20RGB

Bærekraftsmålene anstendig arbeid, økonomisk vekst og likestilling mellom kjønnene er sentrale for Petoro som selskap og som forvalter av SDØE-porteføljen. Petoro har tre prinsipper for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS).

Hvit%20sirkel
Petoro skal ha en selskapskultur som fremmer gode resultater innen helse, miljø og sikkerhet
Bl%C3%A5%20sirkel
Petoro vil tilstrebe og skape et positivt og helsefremmende arbeidsmiljø
Beige%20sirkel
Petoro vil være en aktiv pådriver for kontinuerlig HMS-forbedring på norsk sokkel og mener at alle hendelser kan forebygges

Helse og sikkerhet på norsk sokkel

Bidrag til økonomisk vekst, forskning og utvikling og innovasjon

Arbeidsmiljø og kompetanse i Petoro AS

Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse