Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

PETORO  |  EN DRIVKRAFT PÅ NORSK SOKKEL
PETORO  |  en drivkraft på norsk sokkel
Petoros viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norsk sokkel. Verdiene kommer hele Norge til gode. Se tegnefilmene, drøye to minutter hver, om selskapet og om de store modne feltene: Om Petoro, Lite tid - mye igjen
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

NYHETER

Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
[13.06.2014]
Gunn Wærsted ny styreleder i Petoro AS

gunn w%c3%a6rsted - foto emileashley?x1=0&x2=2365&y1=293&y2=2822Gunn Wærsted ble  i generalforsamlingen i Petoro AS  fredag 13. juni 2014, valgt som ny styreleder i selskapet. Wærsted har vært styremedlem i Petoro siden august 2013. Hun overtar etter Gunnar Berge som har vært styreleder siden 2007. Gunn Wærsted er administrerende direktør i Nordea Bank Norge og medlem av konsernledelsen i Nordea. Som ny styremedlem i Petoro ble valgt Per-Olaf Hustad som blant annet har vært teknisk direktør i A/S Norske Shell.

Les pressemelding fra Olje- og energidepratementet


  Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

  KARRIERE

  Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
  Petoros unike posisjon på norsk sokkel gir oversikt og innsikt som setter medarbeiderne i stand til å se nye forretningsmessige muligheter. Den store porteføljen av felt og lisenser samt medarbeidernes kompetanse gjør at vi kan påvirke utviklingen av det norske olje- og gasseventyret.

  Vi er i underkant av 70 ansatte med et bredt spekter av kompetanse og erfaring.

  Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med aktuelle kandidater, så send oss gjerne en åpen søknad. Registrer din CV under åpen stilling dersom du er interessert i å komme i kontakt med Petoro.

  Les mer
  [08.05.2014] - 1. kvartal 2014
  Brønnkostnader må halveres, antall brønner per år dobles

  Grethe K. Moen - Foto: Emile AshleyStatens direkte eierskap i norsk olje- og gassvirksomhet (SDØE) ga en netto kontantstrøm på 38,9 milliarder kroner for første kvartal 2014, opp 1,6 milliarder kroner fra samme periode året før. Administrerende direktør Grethe K. Moen vil doble antall brønner og halvere kostnadene per brønn for å realisere det store verdipotensialet i SDØE-porteføljen. For å oppnå dette, vil hun angripe snikende ineffektivitet gjennom forenkling, teknologi for kostnadseffektivitet og ved endring av kultur fra "feilfrihet" til "effektivitet". 
  Les pressemeldingen
  Les styrets kvartalsrapport
  Les presentasjon


   Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
   [27.02.14] - SDØE-resultater 2013:
   Store investeringer demper produksjonsfall, men kostnadsøkning truer prosjekter

   grethemoen fotoemileashley03?x1=0&x2=2350&y1=1464&y2=3298Kontantstrømmen fra statens egen olje og gass var 124,8 milliarder kroner i 2013 mot 146,9 milliarder året før. Investeringene gikk opp 34 prosent til 34,4 milliarder kroner. Oljeproduksjonsfallet viser tegn til å flate ut. Petoros administrerende direktør, Grethe K. Moen, sier investeringsveksten forklarer deler av den reduserte kontantstrøm i 2013, men at investeringene vil gi produksjon og inntekter frem i tid. Moen er imidlertid bekymret for at kombinasjonen store investeringer, høye kostnader og konstante priser kan føre til utsettelse av prosjekter i modne felt samt nye utbygginger på norsk sokkel. 
   [Foto: Grethe K. Moen - Fotograf: Emile Ashley]

   Les pressemeldingen
   Les styrets årsberetning
   Les presentasjon


    Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
    [06.05.14]
    Krypende kostnadsøkning - behov for forenkling

    petoro aarsrapport2013 forside?x1=0&x2=800&y1=174&y2=788Petoros årsrapport inneholder mange tall og mye informasjon om selskapet og dets virksomhet. Klikk for oversikt over rapporten, og velg det du er mest interessert i. Les for eksempel administrerende direktør Grethe K. Moens betraktninger om selskapets strategier, om krypende kostnadsøkning og behovet hun ser for  forenkling, effektivisering og rimeligere løsninger i olje- og gassbransjen. Klikk deg til styrets årsberetning. Eller gå til en kontantstrøm på 124 295 673 304 kroner og 91 øre ved å klikke på årsregnskap. Du kan laste ned hele rapporten, eller seksjoner av den, for øyevennlig utskrift og lesing på papir. Miljørapporten for SDØE-porteføljen vil bli lagt ut når tallene foreligger. 


    Les rapporten her


     Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
     [13.02.2014]
     Johan Sverdrup-løsning sikrer store inntekter til staten i lang tid framover

     13feb johan sverdrup c?x1=0&x2=2000&y1=1063&y2=2228"Partnerskapets beslutning om utbyggingsløsning for første fase av Johan Sverdrup-feltet vil sikre lønnsom produksjon og store inntekter til vår eier i lang tid framover", sier Petoros direktør for Johan Sverdrup-prosjektet, Jan Terje Mathisen. Han er tilfreds med at utbyggingsløsningen inkluderer økt utvinning (IOR) fra dag én og framtidig mulighet for avansert økt utvinning (EOR), noe som er i tråd med Petoros strategi. 
     Les mer

      Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
      Besøksadresse: Øvre Strandgate 124, 4005 Stavanger
      Postadresse: Postboks 300 Sentrum, 4002 Stavanger

      Telefon:   51 50 20 00

      epost:
      post@petoro.no
      Kontaktinformasjon
      Publisert
      Karriere
      Om Petoro
      Hurtiglinker