Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

PETORO  |  EN DRIVKRAFT PÅ NORSK SOKKEL
0069196 - oseberg field centre - photo %c3%98yvind hagen - statoil?x1=94&x2=2880&y1=120&y2=1867
EN DRIVKRAFT PÅ
gron-strek-962
NORSK SOKKEL
Den norske stat eier store andeler i olje- og gass-lisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte øknonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Vår viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.
Mer om Petoro
pil-h
Lavere priser tydeliggjør behovet for effektivisering av norsk sokkel

statoil-illustrasjon?x1=0&x2=626&y1=0&y2=527
[04.11.2014] - 3. kvartal 2014

Lavere olje- og gasspriser er hovedårsak til 35 prosent redusert netto kontantstrøm fra tredje kvartal i 2013 til samme kvartal i år, fra statens direkte eierandeler i olje- og gassvirksomheten (SDØE). Petoros administrerende direktør, Grethe Moen, sier oljeprisfallet understreker viktigheten av økt kostnadseffektivisering for å styrke prosjekter på norsk sokkel i den globale konkurransen om investeringskapital. 
Les pressemelding
Les presentasjon
Les styrets kvartalsrapport

  Snorre-feltet er et eksempel på et tidskritisk prosjekt der Petoro er opptatt av at timeplanen for beslutning overholdes. (Illustrasjon: Statoil)
   
   
  Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

  KARRIERE

  Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
  Petoros unike posisjon på norsk sokkel gir oversikt og innsikt som setter medarbeiderne i stand til å se nye forretningsmessige muligheter. Den store porteføljen av felt og lisenser samt medarbeidernes kompetanse gjør at vi kan påvirke utviklingen av det norske olje- og gasseventyret.

  Vi er i underkant av 70 ansatte med et bredt spekter av kompetanse og erfaring.

  Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med aktuelle kandidater, så send oss gjerne en åpen søknad. Registrer din CV under åpen stilling dersom du er interessert i å komme i kontakt med Petoro.

  Les mer
  [03.11.2014]
  Sverdrup vil gi store inntekter og mange arbeidsplasser

  13feb johan sverdrup c?x1=0&x2=2000&y1=855&y2=2188Johan Sverdrup-feltet vil gi store inntekter og bli et av de mest lønnsomme industriprosjektene for Norge de neste tiårene. Utbyggingens første fase kan i følge Statoil gi 51.000 årsverk knyttet til norske leveranser og kan samlet gi 1350 mrd kroner i inntekter. Dette feltet vil fullt utbygget kunne stå for om lag 25% av samlet produksjon på norsk sokkel.

  Her har vi et særlig ansvar for å innrette oss klokt, ikke minst for de kommende generasjoner. Våre barn og barnebarn kommer til å jobbe med dette feltet, sier direktør for Johan Sverdrup i Petoro, Jan Terje Mathisen. For å kunne hente ut mest mulig av det enorme verdipotensialet,  kreves først og fremst en felles dreneringsstrategi for hele feltet. Utbyggingen vil skje trinnvis og i første fase etableres et feltsenter forberedt for videre utvidelser og tilknytninger av tilleggsinstallasjoner. Dette vil være effektivt, ikke minst i det lange perspektivet vi har her, sier Mathisen.

  Statoils pressemelding


   Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
   [07.08.2014] - 2. kvartal 2014
   Fortsatt høyt investeringsnivå

   Oseberg B - Foto:Harald Pettersen - Statoil
   Økt effektivitet og reduserte kostnader viktig for fremtidig
   verdi av felt som Oseberg. Foto: Harald Pettersen - Statoil
    
   De høye investeringene i statens egen olje- og gassportefølje fortsetter i annet kvartal av 2014. Petoro har ikke registrert reduksjon av driftskostnadene så langt i år. Selskapets administrerende direktør, Grethe Moen, sier at høyere effektivitet og lavere kostnader er viktig for å realisere den fremtidige verdien av statens olje og gass. 
   Les pressemeldingen
   Les styrets kvartalsrapport


    Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
    [25.08.14]
    Brønner om framtiden

    petoro-stand?x1=66&x2=605&y1=0&y2=502er hovedtemaet for Petoros deltakelse på oljemessen ONS 2014 i Stavanger. På vegne av staten investerte Petoro i fjor 16 milliarder i produksjonsbrønner – eller nær halvparten av de totale investeringene i statens direkte eierskap (SDØE) på norsk sokkel. Kombinasjonen av høyere borekostnader og lavere produksjon per brønn truer lønnsomheten på norsk sokkel. Petoro vil halvere borekostnadene og doble antall produksjonsbrønner per år fra faste anlegg. Intervjuer i magasinet Petoro Perspektiv med olje- og energiminister Tord Lien og industrifolk, viser bred enighet om at kostnadsproblemet må løses i fellesskap.
    Les mer     Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
     [13.06.2014]
     Gunn Wærsted ny styreleder i Petoro AS

     gunn w%c3%a6rsted - foto emileashley?x1=0&x2=2365&y1=293&y2=2434Gunn Wærsted ble  i generalforsamlingen i Petoro AS  fredag 13. juni 2014, valgt som ny styreleder i selskapet. Wærsted har vært styremedlem i Petoro siden august 2013. Hun overtar etter Gunnar Berge som har vært styreleder siden 2007. Gunn Wærsted er administrerende direktør i Nordea Bank Norge og medlem av konsernledelsen i Nordea. Som ny styremedlem i Petoro ble valgt Per-Olaf Hustad som blant annet har vært teknisk direktør i A/S Norske Shell.

     Les pressemelding fra Olje- og energidepartementet


      Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
      Besøksadresse: Øvre Strandgate 124, 4005 Stavanger
      Postadresse: Postboks 300 Sentrum, 4002 Stavanger

      Telefon:   51 50 20 00

      epost:
      post@petoro.no
      Kontaktinformasjon
      Publisert
      Karriere
      Om Petoro
      Hurtiglinker