Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

PETORO  |  EN DRIVKRAFT PÅ NORSK SOKKEL
0069196 - oseberg field centre - photo %c3%98yvind hagen - statoil?x1=94&x2=2880&y1=120&y2=1867
EN DRIVKRAFT PÅ
gron-strek-962
NORSK SOKKEL
Den norske stat eier store andeler i olje- og gass-lisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte øknonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Vår viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.
Mer om Petoro
pil-h
Brønner om framtiden

petoro-stand?x1=66&x2=605&y1=0&y2=502
[25.08.14]

er hovedtemaet for Petoros deltakelse på oljemessen ONS 2014 i Stavanger. På vegne av staten investerte Petoro i fjor 16 milliarder i produksjonsbrønner – eller nær halvparten av de totale investeringene i statens direkte eierskap (SDØE) på norsk sokkel. Kombinasjonen av høyere borekostnader og lavere produksjon per brønn truer lønnsomheten på norsk sokkel. Petoro vil halvere borekostnadene og doble antall produksjonsbrønner per år fra faste anlegg. Intervjuer i magasinet Petoro Perspektiv med olje- og energiminister Tord Lien og industrifolk, viser bred enighet om at kostnadsproblemet må løses i fellesskap.
Les mer


  Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

  KARRIERE

  Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
  Petoros unike posisjon på norsk sokkel gir oversikt og innsikt som setter medarbeiderne i stand til å se nye forretningsmessige muligheter. Den store porteføljen av felt og lisenser samt medarbeidernes kompetanse gjør at vi kan påvirke utviklingen av det norske olje- og gasseventyret.

  Vi er i underkant av 70 ansatte med et bredt spekter av kompetanse og erfaring.

  Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med aktuelle kandidater, så send oss gjerne en åpen søknad. Registrer din CV under åpen stilling dersom du er interessert i å komme i kontakt med Petoro.

  Les mer
  [07.08.2014] - 2. kvartal 2014
  Fortsatt høyt investeringsnivå

  Oseberg B - Foto:Harald Pettersen - Statoil
  Økt effektivitet og reduserte kostnader viktig for fremtidig
  verdi av felt som Oseberg. Foto: Harald Pettersen - Statoil
   
  De høye investeringene i statens egen olje- og gassportefølje fortsetter i annet kvartal av 2014. Petoro har ikke registrert reduksjon av driftskostnadene så langt i år. Selskapets administrerende direktør, Grethe Moen, sier at høyere effektivitet og lavere kostnader er viktig for å realisere den fremtidige verdien av statens olje og gass. 
  Les pressemeldingen
  Les styrets kvartalsrapport

  testing

   Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
   [08.05.2014] - 1. kvartal 2014
   Brønnkostnader må halveres, antall brønner per år dobles

   gkm - fotoemileashley08?x1=0&x2=2365&y1=686&y2=2632Statens direkte eierskap i norsk olje- og gassvirksomhet (SDØE) ga en netto kontantstrøm på 38,9 milliarder kroner for første kvartal 2014, opp 1,6 milliarder kroner fra samme periode året før. Administrerende direktør Grethe K. Moen vil doble antall brønner og halvere kostnadene per brønn for å realisere det store verdipotensialet i SDØE-porteføljen. For å oppnå dette, vil hun angripe snikende ineffektivitet gjennom forenkling, teknologi for kostnadseffektivitet og ved endring av kultur fra "feilfrihet" til "effektivitet". 
   Les pressemeldingen
   Les styrets kvartalsrapport
   Les presentasjon


    Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
    [13.06.2014]
    Gunn Wærsted ny styreleder i Petoro AS

    gunn w%c3%a6rsted - foto emileashley?x1=0&x2=2365&y1=293&y2=2434Gunn Wærsted ble  i generalforsamlingen i Petoro AS  fredag 13. juni 2014, valgt som ny styreleder i selskapet. Wærsted har vært styremedlem i Petoro siden august 2013. Hun overtar etter Gunnar Berge som har vært styreleder siden 2007. Gunn Wærsted er administrerende direktør i Nordea Bank Norge og medlem av konsernledelsen i Nordea. Som ny styremedlem i Petoro ble valgt Per-Olaf Hustad som blant annet har vært teknisk direktør i A/S Norske Shell.

    Les pressemelding fra Olje- og energidepartementet


     Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
     [06.05.14]
     Krypende kostnadsøkning - behov for forenkling

     petoro aarsrapport2013 forside?x1=0&x2=800&y1=174&y2=788Petoros årsrapport inneholder mange tall og mye informasjon om selskapet og dets virksomhet. Klikk for oversikt over rapporten, og velg det du er mest interessert i. Les for eksempel administrerende direktør Grethe K. Moens betraktninger om selskapets strategier, om krypende kostnadsøkning og behovet hun ser for  forenkling, effektivisering og rimeligere løsninger i olje- og gassbransjen. Klikk deg til styrets årsberetning. Eller gå til en kontantstrøm på 124 295 673 304 kroner og 91 øre ved å klikke på årsregnskap. Du kan laste ned hele rapporten, eller seksjoner av den, for øyevennlig utskrift og lesing på papir. Miljørapporten for SDØE-porteføljen vil bli lagt ut når tallene foreligger. 
     Les rapporten her


      Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
      Besøksadresse: Øvre Strandgate 124, 4005 Stavanger
      Postadresse: Postboks 300 Sentrum, 4002 Stavanger

      Telefon:   51 50 20 00

      epost:
      post@petoro.no
      Kontaktinformasjon
      Publisert
      Karriere
      Om Petoro
      Hurtiglinker