Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013
fotoEmileAshley53

Årsberetning 2013

Samfunnsansvar

Petoros forvaltning av store verdier på vegne av den norske stat stiller krav til god virksomhetsstyring, som ivaretar forventninger fra omgivelsene og samfunnet. 
Petoros redegjørelse for samfunnsansvar bygger på selskapets retningslinjer for utøvelse av samfunnsansvar vedtatt i 2012. Disse er tilpasset selskapets virksomhet som rettighetshaver på norsk sokkel.  Samfunnsansvar innebærer hva selskapet gjør på frivillig basis utover eksisterende lover og regler. Petoros midler til forvalteroppgavene og drift av selskapet tildeles ved bevilgninger fra staten. Petoro har ikke anledning til å gi pengestøtte til samfunnsformål innenfor selskapets mandat. 
 
Tiltak som sikrer utøvelse av samfunnsansvar i Petoro inkluderer etiske retningslinjer, åpenhet om pengestrømmer og arbeid mot korrupsjon, HMS-erklæring, mangfold og likestilling. Styret redegjør nærmere for utøvelse av samfunnsansvaret i eget kapittel i årsrapporten.