Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013
fotoEmileAshley57

Virkemiddel for verdiskaping

Petoros hovedoppgave er å maksimere verdien av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som er den norske statens direkte eierandeler i olje- og gassvirksomheten. Porteføljen omfatter en tredel av olje- og gassreservene på norsk sokkel samt plattformer, rørledninger og anlegg på land

Petoro øker på norsk sokkel

Petoro følger opp statens andeler i lisenser og andre partnerskap. Antall lisenser har økt fra 80 da Petoro ble etablert i 2001 til 190 våren 2014. Antall felt i produksjon er 34.
 
Selskapet er med i felt og prosjekter i alle de tre provinsene på norsk sokkel: i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Leteaktiviteten var stor i 2013, og i Barentshavet ble det gjort et lovende funn i Hoop-området hvor Petoro er rettighetshaver. I januar 2014 ble det inngått avtale med Island om andeler i en tredje lisens på islandsk sokkel.
 
I den reviderte strategien videreføres modne felt som et hovedsatsingsområde. Petoro har sammen med partnerskapet i Snorre-lisensen i 2013 tatt konseptvalg for videre utvikling av Snorrefeltet fram mot 2040 basert på ny plattform.
 
Investeringene i 2013 var på et historisk høyt nivå. Aktiviteten økte som følge av flere nye borerigger, økt antall brønner og større utbyggingsprosjekter, men også som en følge av at kostnadene øker. Selskapet har engasjert seg for å øke takten i produksjonsboringen fra modne felt. Flere brønner er viktigste tiltak for maksimere verdien av feltene innen deres levetid.
 
Modne felt
Viktige modne oljefelt:
Gullfaks, Oseberg, Heidrun, Grane, Snorre, Norne, Draugen, Varg, Ekofisk, Tordis/Vigdis, Visund.

Viktige gassfelt:
Troll, Ormen Lange, Åsgard, Kvitebjørn, Snøhvit, Kristin, Gjøa, Vega

 

KONTANTSTRØM OVERFØRT TIL STATEN

Netto kontantstrøm

Store eierandeler gir spennende muligheter

Petoro har om lag 70 medarbeidere ved kontoret i Stavanger. Kombinasjonen av en stor portefølje og en liten organisasjon, gir ansatte store muligheter til faglig utfoldelse i møter med andre oljeselskaper, i lisenser og andre interessentskap. Petoro arbeider tett med Statoil som er operatør for en svært stor del av selskapets produksjon, men også med internasjonale oljeselskapene og andre aktører på sokkelen, med myndigheter og leverandører og andre eksterne kompetansemiljøer. 

Rettighetshaver i lisensene

Petoro ble stiftet 9. mai 2001 etter at privatiseringen av Statoil gjorde det nødvendig å finne en ny ordning for en forretningsmessig håndtering av SDØE. Petoro arbeider ut fra et mandat fra Stortinget som går ut på å forvalte statens olje og gass på en forretningsmessig måte og maksimere den økonomiske verdien. 

Siden selskapet ble etablert er det overført en netto kontantstrøm på gjennomsnittlig vel 100 milliarder kroner hvert år, til den norske staten. Denne pengestrømmen, totalt 1 400 milliarder kroner, representerer en av tre hovedkilder til oppbyggingen av statens pensjonsfond utland, til vanlig kjent som oljefondet. 

HOVEDMÅL:
Selskapet skal på forretningsmessig grunnlag skape størst mulig økonomiske verdier fra statens olje- og gassportefølje

VISJON:
En drivkraft på norsk sokkel.

HOVEDOPPGAVER:
Ivaretakelse av statens deltakerandeler i interessentskapene.

Overvåking av Statoils avsetning av den petroleum som produseres fra statens direkte deltakerandeler, i tråd med avsetnings-instruksen til Statoil.

Økonomistyring, herunder føring av regnskap, for statens direkte deltakerandeler.

STRATEGI:

Modne felt: Investere for økt utvinning

Feltutvikling: Ivareta framtidige muligheter

Nordområdene: Fremme helhetlig utvikling
 

Organisasjonskart

Organisasjonskart
Klikk på bildet for større versjon