Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013
fotoEmileAshley53

Årsberetning 2013

Leteaktivitet

Petoro var med på 23 av i alt 59 ferdigstilte undersøkelse- og avgrensningsbrønner. Det ble gjort totalt 20 nye funn (fem i Barentshavet, åtte i Norskehavet og syv i Nordsjøen). Petoro var deltaker i elleve av disse. 

Mye av leteaktiviteten har vært rettet mot å forstå ressurspotensialet og å sikre en best mulig utbyggingsløsning for Johan Sverdrup-feltet. Det har i 2013 vært boret i alt elleve letebrønner på de to hovedlisensene PL 265 og PL501. I tillegg har det vært boret en letebrønn i utvinningstillatelse 502. 
 
Det er gjort et meget lovende funn i Hoop-området i Barentshavet, Wisting Central. Dette åpner nå en rekke nye letemuligheter i det sentrale og nordvestlige Barentshavet. 

I området rundt Johan Castberg ble det boret tre letebrønner, som resulterte i to mindre gassfunn og ett mindre oljefunn. Disse vil bli sett i sammenheng med Skrugard- og Havisfunnene i forbindelse med konseptvalg for Johan Castberg i 2014. Før konseptvalget vil det bli boret to nye letebrønner i 2014.

 
Tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO) og i den ordinære 22. konsesjonsrunden i 2013 tilførte SDØE-porteføljen andeler i 25 nye utvinningstillatelser.  En stor del av disse er i Barentshavet.