2022_v2

Rapport om godtgjørelse for ledende personer i Petoro

DSC_4020

Velkommen

Kjære leser, på vegne av styret presenteres Petoros rapport om godtgjørelse til ledende personer for 2022. 
 
Formålet med rapporten er å gi en oversikt over godtgjørelse til styret og ledelsen i selskapet. Videre skal rapporten forklare hvordan godtgjørelse som er mottatt eller har til gode i 2022 samsvarer med statens og Petoros retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer.
 
Gunn Wærsted - Styreleder

Rapport om godtgjørelse for ledende personer i Petoro

2022_v2
DSC_4020

Velkommen

Kjære leser, på vegne av styret presenteres Petoros rapport om godtgjørelse til ledende personer for 2022. 
 
Formålet med rapporten er å gi en oversikt over godtgjørelse til styret og ledelsen i selskapet. Videre skal rapporten forklare hvordan godtgjørelse som er mottatt eller har til gode i 2022 samsvarer med statens og Petoros retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer.
 
Gunn Wærsted - Styreleder