Årsrapport for SDØE og Petoro 2020
Last ned rapport     |     petoro.no

SDØE artskonto­rapportering i kontantstørrelser

Artskontorapportering_nor-v2
Oversikt over endring mellomværende med statskassen
Eiendeler og gjeld*20202019
O/U call-2 810 556 994 1 538 205 263
AP Nonop 561 316 837 -302 058 421
AR Nonop -139 103 151 152 439 303
Inventory Nonop29 727 085 19 026 800
Prep Exp Nonop-97 139 650 -110 411 404
Working cap - Nonop132 837 112 -972 658 814
Merverdiavgift -1 583 538 -30 061 650
Agio-0 0
Sum endring mellomværende med statskassen-2 324 502 299294 481 077

*)
O/U call - Forskudd beregnet som netto av kontantinnkalling og avregning fra operatørene 
AP Nonop – Skyldig beløp i avregning fra operatørene 
AR Nonop – Tilgodehavende beløp i avregninger fra operatørene 
Inventory Nonop- Beholdning i avregning fra JV operatørene
Prep Exp Nonop – Forhåndsbetalte utgifter til operatørene – avregninger
Working cap – Nonop - Hovedsakelig avsetninger i månedlige avregninger fra operatørene
Merverdiavgift - Inngående og utgående merverdiavgift
Agio - Øreavrunding relatert til valutaomregning (agio/disagio)

Kommentar endring mellomværende 2019 til 2020:
Endring skyldes i hovedsak redusert netto forskudd i lisensene. Dette blir imidlertid delvis motvirket av reduksjon i avsetninger i lisensene og reduksjon i skyldig beløp i avregning fra operatørene.