Årsrapport for SDØE og Petoro 2020
Last ned rapport     |     petoro.no

Nøkkeltall 2020

Kontantstrøm

Oljeproduksjon og -pris

Resultat

Resultat

Olje- og gasspris

Olje- og gasspris

Produksjonskostnader

Produksjonskostnader

Produksjon

Gassalg og -pris

Investeringer

Reserveerstatningsgrad