Årsrapport for SDØE og Petoro 2020
Last ned rapport     |     petoro.no

Ressurs­regnskap 2020

Vedlagte tabeller viser gjenværende reserver for ressurskategoriene 1 til og med 3 samt ressurser for ressurskategoriene 4 til og med 8.
Ressursregnskap-1-v2
Ressursregnskap-2-v2
Ressursregnskap-3-2-v2
1) Ekofisk-gruppen består av Ekofisk, Eldfisk og Embla
2) Gullfaks-gruppen: Gullfaks og Gullfaks Sør
3) Norne satellitter: Skuld og Urd
4) Visund-gruppen: Visund og Visund Sør