Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2018

SDØE resultatregnskap etter NGAAP

       
Alle tall i millioner kroner

Note

2018

2017

 

 

 

 

DRIFTSINNTEKTER

 

 

 

Driftsinntekter

3, 4, 9, 11

177 431

150 720

Sum driftsinntekter

 

177 431

150 720

 

 

 

 

DRIFTSKOSTNADER

 

 

 

Letekostnader

 

1 780

1 554

Produksjonskostnader

5

17 440

14 262

Transport og prosesseringskostnader 5 9 720 9 078
Avskrivninger og nedskrivninger

2

27 135

21 209

Kostnader gass kjøp, lager og admin.

5, 9, 10

5 815

4 770

Sum driftskostnader

 

61 890

50 874

 

 

 

 

Driftsresultat

 

115 541

99 846

 

 

 

 

FINANSPOSTER

 

 

 

Finansinntekter

 

1 705

1 989

Finanskostnader

12

3 036

2 916

Netto finansposter

8

-1 331

-928

 

 

 

 

Årsresultat

19

114 210

98 919