Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2018
Ledelsen i Petoro. Foto: Elisabeth Tønnessen

Ledelsen i Petoro

Bak fra venstre: Kjell Morisbak Lund, Jonny Mæland, Ole Njærheim og Roy Ruså. Foran fra venstre: Bjørn Kvanvik, Grethe Kristin Moen, Olav Boye Siversten og Marion Svihus. (Foto: Elisabeth Tønnessen)
 

GRETHE KRISTIN MOEN


Administrerende direktør
Utdanning: Sivilingeniør kjemiteknikk fra NTNU
Karriere: Har lang erfaring fra norsk og internasjonal olje- og gassvirksomhet. Har hatt en rekke lederstillinger innenfor produksjon, teknologi og kommersielt i Statoil og sist i Shell - senest som leder for Shells oppstrømsvirksomhet i Norge og for helse, miljø og sikkerhet i Europa.

Ole Njærheim


Direktør marked og avsetning
Utdanning: Siviløkonom fra Universitetet i Agder, MSc University of Surrey og Autorisert Finansanalytiker fra NHH
Karriere: Har tidligere hatt stillinger som rådgiver i Petoro, investeringsdirektør i IKM Invest og som administrerende direktør i ECON Consulting Group. Har omfattende internasjonal erfaring fra internasjonale rådgivningsoppdrag innen energi og investeringsvirksomhet.

Olav Boye Sivertsen


Juridisk direktør
Utdanning: Jurist fra Universitetet i Oslo
Karriere: Har tidligere hatt stillinger som advokat i ExxonMobil, leder av juridisk avdeling i Mobil i Norge og fra offentlig forvaltning; Olje- og energidepartementet, Kommunaldepartementet og Oljedirektoratet. Har også internasjonal erfaring fra Mobils virksomhet i USA.

JONNY MÆLAND


Økonomidirektør
Utdanning: Siviløkonom fra Universitetet i Agder og spesialisering innenfor bedriftsøkonomisk analyse fra Norges Handelshøgskole (NHH) i Bergen
Karriere: Har lang erfaring fra ulike stillinger nasjonalt og internasjonalt i ConocoPhillips siden 1998, med unntak av to år som Finance Manager i Norwegian Energy Company ASA. Kommer fra stillingen som Director Financial Reporting and Analysis i ConocoPhillips Norge. 

ROY RUSÅ


Chief digital officer
Utdanning:
BSc/Petroleum fra Rogaland Distriktshøgskole
Karriere: Har lang erfaring fra norsk olje- og gassvirksomhet gjennom Statoil og sist Baker Hughes INTEQ. Har i Petoro vært leder for avdelingen teknologi og IKT.

Kjell Morisbak Lund


Direktør lisens
Utdanning: Sivilingeniør innen marinteknologi fra NTNU
Karriere: Har bred erfaring fra arbeid med både opp- og nedstrømsdelene av olje- og gassvirksomhet. Har hatt forskerstilling innenfor marine konstruksjoner i SINTEF, flere prosjekt-, stabs- og lederstillinger i Statoil – sist som HMS direktør for midt- og nedstrømsvirksomheten. 

MARION SVIHUS


Fungerende direktør forretningsstøtte
Utdanning:
Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, Bergen
Karriere: Lang erfaring fra Statoil (nå Equinor) der hun har hatt flere lederstillinger innenfor fagområdet økonomi, analyse, finans og strategi. Hun har også åtte års erfaring fra bank og finans. Har vært økonomidirektør i Petoro fra 2007 til 2017.

BJØRN KVANVIK


Vikarierende direktør teknologi
Utdanning:
Cand.Scient. Reservoarfysikk Universitetet i Bergen
Karriere: Har bred erfaring fra arbeid med felt og funn på norsk sokkel. Har hatt forskerstilling og vært fagleder innenfor økte utvinningsmetoder i Rogalandsforskning (nå Iris), lang erfaring fra Oljedirektoratet innen ressursforvaltning, lisensoppfølging, ressursanalyser og sist som team leder og forskningskoordinator. Har i Petoro vært team leader i teknologiavdelingen.