Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2018
Styret i Petoro. Foto: Elisabeth Tønnesen

Styret i Petoro

Stående fra venstre: Trude J. H. Fjeldstad, Ragnar Sandvik, Anne-Cathrine Nilsen, Per A. Schøyen og Brian Bjordal. Sittende: Hugo Sandal og Gunn Wærsted. (Foto: Elisabeth Tønnessen)
 

Gunn Wærsted

 
Styreleder
Valgt inn i styret: 2014
Øvrige styreverv: Styreleder Telenor; styremedlem Nationwide, styremedlem Fidelity International
Utdanning: Siviløkonom ved Handelshøyskolen BI
Karriere: Konserndirektør i DnB med ansvar for Kapitalforvaltnings - og Livsforsikringsområdet i tillegg til å være administrerende direktør i Vital Forsikring ASA og medlem av konsernledelsen (1999 - 2002); administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen AS og leder av SpareBank 1 Alliansen (2002 - 2007). Globalt ansvarlig for Wealth Management, leder av Nordea Bank Norge og medlem i konsernledelsen i Nordea (2007-2016).

Brian Bjordal


Nestleder
Valgt inn i styret: 2016
Yrkessituasjon: Selvstendig næringsdrivende
Øvrige styreverv: Nestleder Helse Fonna, styremedlem FKH Stadion A/S 
Utdanning: Sivilingeniør, BSc, Heriot-Watt University, Edinburgh 
Karriere: Fra 1977 -79: Stoltz Røthing (bygg & anlegg); 1979 - 84: Taugbøl & Øverland; 1984 - 2001: Statoil ASA, overingeniør rør & strukturer; leder Rør og Platform Inspeksjon, oppdragsleder Europipe utbygging, leder tidligfaseutredninger Europipe II, Åsgard Transport, Ekofisk by-pass, Franpipe, direktør Prosessanlegg Kårstø, direktør Troll / Sleipner området (Utbygging og Produksjon Norge); 2001 - 2015: Gassco AS, administrerende direktør.

pER a. sCHØYEn


Styremedlem
Valgt inn i styret: 2007
Yrkessituasjon: Rådgiver 
Utdanning: Jurist, div. program for ledelse
Karriere: Partner i KLUGE fra 2005 – 2014. Ansatt i Esso/ExxonMobil 1977–2004, leder for Corporate Affairs fra 1989; andre stillinger i Norge og utland. For øvrig politi- og dommerfullmektig samt vitenskapelig assistent UiO. 

HUGO SANDAL


Styremedlem
Valgt inn i styret: 2017
Yrkessituasjon: Selvstendig næringsdrivende.
Utdanning: Sivilingeniør fra NTH (nå NTNU) og Degree of Engineer fra Stanford University.
Karriere: Diverse stillinger i Saga Petroleum i perioden 1976 -1987. Konsulent i Railo International fra 1987-89. Administrerende direktør i Sabico AS 1989-91, hovedvirksomhet akvakultur og bioteknologi. Arbeidet i Deminex, senere DEA fra 1991, administrerende direktør siden 1996 til oppnådd pensjonsalder i 2016. Styremedlem Saga Petroleum 1983-85. Styreleder OLF, (nå NOROG), 1999-2003. Medlem NHOs arbeidsutvalg 2000-2004.

Trude J. H. Fjeldstad


Styremedlem
Valgt inn i styret: 2015
Yrkessituasjon:  VP Portfolio Manager New Business i Statkraft AS 
Utdanning: Samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo, finansanalytiker og MBA i Corporate Finance fra NHH
Karriere: Tidligere daglig leder i Statkraft Treasury Centre SA, styresekretær i Statkraft AS, senior gass-ansvarlig i Statkraft, daglig leder i Plaine de I’Ain Power SAS og porteføljeforvalter for gass i Norsk Hydro ASA 

RAGNAR SANDVIK


Styremedlem
(Ansattes representant)

Valgt inn i styret: 2018
Yrkessituasjon: Senior rådgiver, Lisensoppfølging, Petoro AS.
Utdanning: Siviløkonom med fordypning innen finans fra NHH
Karriere: Bred erfaring som senior rådgiver i Strategi, Kommersiell og Økonomi i Petoro samt konsulent i Accenture innen endringsledelse, prosessforbedring og systemimplementering

ANNE-CATHRINE NILSEN


Styremedlem
(Ansattes representant)
Valgt inn i styret:
2018
Yrkessituasjon: Fagleder kommersiell, Petoro AS
Utdanning: Siviløkonom fra Siviløkonomutdanningen i Bodø, Høyere avdeling/cand.merc. fra NHH og cand.mag. fra Universitetet i Tromsø. 
Karriere: Seniorrådgiver kommersiell og seniorrådgiver marked og avsetning i Petoro AS, Chief Negotiator - Gas Sales og Specialist Commercial Coordinator i TOTAL E&P NORGE AS, senior markedsanalytiker i Statoil, forsker Fiskeriforskning AS og trainee Credit Suisse.