Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2018
Martin Linge modules arriving Stavanger 29 March 2018  – Foto: Credit - Espen Rønnevik _ Woldcam -  Statoil

Ressursregnskap 2018

Vedlagte tabeller viser gjenværende reserver for ressurskategoriene 1 til og med 3 samt ressurser for ressurskategoriene 4 til og med 8.  
 

Ressurskategori 1 til 8

Gjenværende utvinnbare ressurser

Olje, NGL og kondensat
mill Sm3

Gass
mrd Sm3

Olje-ekvivalenter
mill Sm3

RK 1-3

Reserver

249,9

631,5

881,4

RK 4

Ressurser i planleggingsfasen

30,1

34,6

64,7

RK 5

Utvinning sannsynlig men uavklart

27,5

50,0

77,4

RK 6

Utbygging lite sannsynlig

6,0

3,7

9,7

RK 7

Ressurser i nye funn som ikke er evaluert og mulige framtidige tiltak for økt utvinning

66,4

57,1

123,5

RK 8

Prospekt

20,6

14,1

34,7

 

Sum

401

791

1192

Felt

           

Opprinnelig utvinnbare reserver

Gjenværende reserver

Olje og NGL*
mill Sm3

Gass
mill Sm3 o.e.

Olje-ekvivalenter
mill Sm3 o.e.

Olje og NGL
mill Sm3

Gass
mill Sm3 o.e.

Olje-ekvivalenter
mill Sm3 o.e.

Nøkken

0,02

0,04

0,05

0,02

0,04

0,05

Atla

0,10

0,39

0,50

0,03

0,00

0,03

Draugen

71,12

0,80

71,92

1,34

0,00

1,33

DVALIN

0,30

6,28

6,58

0,30

6,28

6,58

Ekofisk-gruppen1)

37,08

10,37

47,46

5,22

0,73

5,96

FRAM H-NORD

0,08

0,00

0,08

0,01

0,00

0,01

GIMLE

0,79

0,22

1,02

0,01

0,01

0,02

GJØA

9,47

11,45

20,92

1,94

3,19

5,13

GRANE

43,01

0,00

43,01

8,79

0,00

8,79

Gullfaks-gruppen2)

142,06

32,27

174,32

9,91

7,83

17,74

HEIDRUN

115,78

26,77

142,56

22,03

15,50

37,53

HEIMDAL

1,34

9,23

10,57

0,00

0,01

0,02

JOHAN CASTBERG

17,78

0,00

17,78

17,78

0,00

17,78

JOHAN SVERDRUP

72,07

1,78

73,85

72,07

1,78

73,85

KRISTIN

7,17

5,70

12,87

0,57

0,69

1,26

KVITEBJØRN

15,67

28,94

44,61

3,75

5,47

9,23

MARIA

2,46

0,08

2,54

2,10

0,08

2,18

MARTIN LINGE

4,50

7,72

12,22

4,50

7,72

12,22

NORNE

52,32

6,92

59,24

2,40

2,90

5,30

Norne satellitter3)

3,66

0,16

3,82

0,90

0,01

0,91

ORMEN LANGE

7,00

111,63

118,63

1,75

36,39

38,15

OSEBERG

142,76

39,27

182,03

8,01

22,00

30,01

OSEBERG SØR

23,91

7,47

31,37

4,46

3,53

7,99

OSEBERG ØST

8,34

0,13

8,46

1,01

0,01

1,03

REV

0,27

0,80

1,07

0,02

0,00

0,02

SINDRE

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

0,02

SKIRNE

0,70

3,09

3,79

0,08

-0,16

-0,08

SNORRE

95,72

1,99

97,71

27,60

0,06

27,66

SNØHVIT

12,06

62,73

74,80

7,99

46,62

54,61

STATFJORD NORD

12,97

0,64

13,61

0,83

-0,09

0,74

STATFJORD ØST

12,34

1,32

13,66

0,32

0,09

0,40

SVALIN

2,95

0,00

2,95

1,17

0,00

1,17

SYGNA

3,37

0,00

3,37

0,18

0,00

0,18

TORDIS

20,63

1,41

22,04

1,32

0,12

1,44

TROLL

186,37

802,20

988,57

20,82

439,68

460,50

TUNE

1,49

7,68

9,17

-0,05

-0,18

-0,23

VALEMON

0,61

4,12

4,73

0,17

1,36

1,54

VEGA

6,52

6,22

12,74

2,80

2,97

5,76

VESLEFRIKK

22,14

2,16

24,30

0,68

0,74

1,43

VIGDIS

22,65

0,51

23,16

3,29

-0,06

3,22

Visund-gruppen4)

17,65

19,49

37,14

5,52

12,34

17,86

ÅSGARD

71,69

78,93

150,62

8,24

13,86

22,10

Totalt

1269

1301

2570

250

632

881

             

1) Ekofisk-gruppen består av Ekofisk, Eldfisk og Embla
2) Gullfaks-gruppen: Gullfaks og Gullfaks Sør
3) Norne satellitter: Skuld og Urd
4) Visund-gruppen: Visund og Visund Sør