Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2018

SDØE kontantstrømoppstilling

       
Alle tall i millioner kroner Noter

2018

2017

   

 

 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  

 

 

Innbetalinger fra driften 3, 4

175 463

145 043
Utbetalinger fra driften 5

-32 036

-30 222
Utbetalinger fra lete- og feltutvikling   -2 184  
Endring arbeidskapital i lisensene   352 -1 426
Endring over/undercall i lisensene   520 353
Refunderbar merverdiavgift  

-9

 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  

142 106

113 747

   

 

 

Kontantstrøm investeringsaktiviteter  

 

 

Investeringer 2, 11

-22 555

-26 564
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  

-22 555

-26 564
   

 

 

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  

 

 

Netto overført til staten  

-119 666

-87 157

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  

-119 666

-87 157

   

 

 

Økning beholdning bankkonto DA-selskap  

-115

66