Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2018

SDØE kapitalregnskap i kontante størrelser

             
SDØE KAPITALREGNSKAP 2017 – tall i norske kroner

 

Poster

 

 

 

 

Mellomregning staten

 

 

3 364 091 145

 

Realinvestering før nedskrivning

 

193 739 946 831

 

 

Nedskrivning

 

-1 200 985 432

 

 

Konto for realinvestering

 

192 538 961 399

192 538 961 399

Sum

 

 

 

195 903 052 544

 

 

 

 

 

 

Mellomregning staten 01.01.2018

 

-4 342 444 649

 

 

Totale utgifter

22 554 905 832

 

 

 

Totale inntekter

-141 242 296 095

 

 

 

Kontantstrøm

-118 687 390 263

-118 687 390 263

 

 

Netto overført staten

 

119 665 743 767

 

Mellomregning staten 31.12.2018

 

-3 364 091 145

-3 364 091 145

 

 

 

 

 

 

Fast kapital 01.01.2018

 

-194 821 326 286

 

 

Årets investering

 

-22 554 905 832

 

 

Årets avskrivning

 

23 636 285 287

 

 

Nedskrivning

 

1 200 985 432

 

 

Fast kapital 31.12.2018

 

-192 538 961 399

-192 538 961 399

Sum

 

 

 

-195 903 052 544

Signaturer-nor