Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016

Petoro AS - Kontantstrømoppstilling

           

MORSELSKAP

 

KONSERN

2015

2016

 

Alle tall i tusen kroner

2016

2015

            
     

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN

   

5 040

-2 743

 

Resultat før skattkostnad

-3 999

4 548

1 991

2 759

+

Avskrivning

2 759

1 991

0

0

+

Betalte skatter

-69

-54

1 590

-6

+/-

Endring i kundefordringer

33

1 616

-151

-7 053

+/-

Endring i leverandørgjeld

-7 057

-151

19 118

4 104

+/-

Endring tidsavgrensede poster

5 807

16 178

27 588

-2 939

 

Netto likviditetsendring fra virksomheten

-2 525

24 128

            
     

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER

   

-3 407

2 099

-

Investert i varige driftsmidler

-2 099

-3 407

3 407

-2 099

 

Netto likviditetsendring fra investeringer

-2 099

-3 407

            
     

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING

   

0

0

+

Innbetaling av egenkapital

0

0

0

0

 

Netto likviditetsendring fra finansiering

0

0

            

24 181

-5 038

 

Netto endring i likvider gjennom året

-4 624

20 721

173 484

197 665

+

Likviditetsbeholdning pr. 01.01.

199 049

178 328

197 665

192 627

 

Likviditetsbeholdning pr. 31.12.

194 425

199 049