Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016
Ledelsen i Petoro. Foto: Kjetil Alsvik

Ledelsen i Petoro

Fra venstre: Hege Waldenstrøm Manskow, Marion Svihus, Kjell Morisbak Lund, Grethe Kristin Moen, Ole Njærheim, Olav Boye Siversten og Roy Ruså, (Foto: Kjetil Alsvik)

GRETHE KRISTIN MOEN


Administrerende direktør
Utdanning: Sivilingeniør kjemiteknikk fra NTNU
Karriere: Har lang erfaring fra norsk og internasjonal olje- og gassvirksomhet. Har hatt en rekke lederstillinger innenfor produksjon, teknologi og kommersielt i Statoil og sist i Shell - senest som leder for Shells oppstrømsvirksomhet i Norge og for helse, miljø og sikkerhet i Europa.

Hege Waldenstrøm Manskow


Direktør organisasjon og forretningsstøtte
Utdanning:
Luftforsvarets befalsskole, Cand.mag samt Human Resources Management Masterprogram
Karriere: Har lang og bred arbeidserfaring fra Forsvaret, Aker sykehus, Leif Höegh & Co, Nexans og DONG E&P Norge. Har hatt stillinger som personalsjef og sist som ansvarlig for HR og forretningsstøtte i DONG E&P Norge.

Kjell Morisbak Lund


Direktør lisens
Utdanning: Sivilingeniør innen marinteknologi fra NTNU
Karriere: Har bred erfaring fra arbeid med både opp- og nedstrømsdelene av olje- og gassvirksomhet. Har hatt forskerstilling innenfor marine konstruksjoner i SINTEF, flere prosjekt-, stabs- og lederstillinger i Statoil – sist som HMS direktør for midt- og nedstrømsvirksomheten. 

Ole Njærheim


Direktør marked og avsetning
Utdanning: Siviløkonom fra Universitetet i Agder, MSc University of Surrey og Autorisert Finansanalytiker fra NHH
Karriere: Har tidligere hatt stillinger som rådgiver i Petoro, investeringsdirektør i IKM Invest og som administrerende direktør i ECON Consulting Group. Har omfattende internasjonal erfaring fra internasjonale rådgivningsoppdrag innen energi og investeringsvirksomhet.
 

ROY RUSÅ


Direktør teknologi
Utdanning
: BSc/Petroleum fra Rogaland Distriktshøgskole
Karriere: Har lang erfaring fra norsk olje- og gassvirksomhet gjennom Statoil og sist Baker Hughes INTEQ. Har i Petoro vært leder for avdelingen teknologi og IKT.
 

MArion Svihus


Økonomidirektør
Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, Bergen
Karriere: Har lang erfaring fra Statoil der hun har hatt flere lederstillinger innenfor fagområdet økonomi, analyse, finans og strategi. Hun har også åtte års erfaring fra bank og finans.

Olav Boye Sivertsen


Juridisk direktør
Utdanning: Jurist fra Universitetet i Oslo
Karriere: Har tidligere hatt stillinger som advokat i ExxonMobil, leder av juridisk avdeling i Mobil i Norge og fra offentlig forvaltning; Olje- og energidepartementet, Kommunaldepartementet og Oljedirektoratet. Har også internasjonal erfaring fra Mobils virksomhet i USA.