Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016
Styret i Petoro. Foto: Kjetil Alsvik

Styret i Petoro

Fra venstre: Heidi I. Nes, Per-Olaf Hustad, Gunn Wærsted, Brian Bjordal, Trude J. H. Fjeldstad, Per A. Schøyen og Ove Skretting. (Foto: Kjetil Alsvik)

Gunn Wærsted

 
Styreleder
Valgt inn i styret: 2014
Øvrige styreverv: Styreleder Telenor
Utdanning: Siviløkonom ved Handelshøyskolen BI
Karriere: Konserndirektør i DnB med ansvar for Kapitalforvaltnings - og Livsforsikringsområdet i tillegg til å være administrerende direktør i Vital Forsikring ASA og medlem av konsernledelsen (1999 - 2002); administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen AS og leder av SpareBank 1 Alliansen (2002 - 2007). Globalt ansvarlig for Wealth Management, leder av Nordea Bank Norge og medlem i konsernledelsen i Nordea (2007-2016).
 

Brian Bjordal


Nestleder
Valgt inn i styret: 2016
Yrkessituasjon: Selvstendig næringsdrivende
Øvrige styreverv: Nestleder Helse Fonna; medlem i Sikkerhetsutvalget oppnevnt av regjeringen
Utdanning: Sivilingeniør, BSc, Heriot Watt University, Edinburgh 
Karriere: Fra 1977 -79: Stoltz Røthing (bygg & anlegg); 1979 - 84: Taugbøl & Øverland; 1984 - 2001: Statoil ASA, overingeniør rør & strukturer; leder Rør og Platform Inspeksjon, oppdragsleder Europipe utbygging, leder tidligfaseutredninger Europipe II, Åsgard Transport, Ekofisk by-pass, Franpipe, direktør Prosessanlegg Kårstø, direktør Troll / Sleipner området ( Utbygging og Produksjon Norge ); 2001 - 2015: Gassco AS, administrerende direktør.

pER a. sCHØYEn


Styremedlem
Valgt inn i styret: 2007
Yrkessituasjon: Rådgiver 
Utdanning: Jurist, div. program for ledelse
Karriere: Partner i KLUGE fra 2005 – 2014. Ansatt i Esso/ExxonMobil 1977–2004, leder for Corporate Affairs fra 1989; andre stillinger i Norge og utland. For øvrig politi- og dommerfullmektig samt vitenskapelig assistent UiO. 

Per-Olaf Hustad


Styremedlem
Valgt inn i styret: 2014
Yrkessituasjon: Selvstendig næringsdrivende.
Øvrige styreverv: Styreleder i NOBU Group AS
Utdanning: Sivilingeniør petroleumsteknologi fra NTH (nå NTNU) 
Karriere: Statoil fra 1976 til 1980, deretter over 30 år i Shell med bl. a. lederstillinger i operatørselskap og store prosjekter; som direktør for leting og utvinning for Shell i Norge til 2012.

Trude J. H. Fjeldstad


Styremedlem
Valgt inn i styret: 2015
Yrkessituasjon:  Administrerende direktør, Statkraft Treasury Centre, Brussel
Utdanning:  Samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo, finansanalytiker og MBA i Corporate Finance fra NHH
Karriere: Tidligere styresekretær i Statkraft, senior gassansvarlig i Statkraft, daglig leder i Plaine de I’Ain Power SAS og porteføljeforvalter for gass i Norsk Hydro ASA

Heidi Iren Nes


Styremedlem
(Ansattes representant)

Valgt inn i styret: 2016
Yrkessituasjon: Senior rådgiver, Marked og avsetning, Petoro AS
Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, Bergen 
Karriere: Controller i Økonomiavdelingen i Petoro AS og i Subsea 7 Norway

Ove Skretting


Styremedlem
(Ansattes representant)
Valgt inn i styret:
2016
Yrkessituasjon: Spesial rådgiver, Lisensoppfølging, Petoro AS
Utdanning: Økonom
Karriere: Erfaring som spesialrådgiver i Petoro innenfor Marked og avsetning, rådgiver ExxonMobil innen gas marketing, adm. direktør Terotech A/S, innkjøpssjef i Norwegian Contractors, Transocean og Mobil Exploration Norway.