Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013

SDØE kapitalregnskap i kontante størrelser

         
Alle tall i hele kroner

Note

NOK

NOK

NOK

 

 

 

 

 

Mellomregning staten

 

 

 

1 801 770 514,40

Realinvestering før nedskrivning

 

 

176 533 609 353,66

 

Nedskrivning

2

 

-256 034 396,20

 

Konto for realinvestering

2

 

176 277 574 957,46

176 277 574 957,46

Sum

 

 

 

178 079 345 471,86

 

 

 

 

 

Mellomregning staten 01.01.2013

 

 

-2 331 348 515,18

 

Totale utgifter

 

33 584 652 908,89

 

 

Totale inntekter

 

-157 880 326 213,80

 

 

Kontantstrøm

 

-124 295 673 304,91

-124 295 673 304,91

 

Netto overført staten

 

 

124 825 251 305,69

 

Mellomregning staten 31.12.2013

 

 

-1 801 770 514,40

-1 801 770 514,40

 

 

 

 

 

Fast kapital 01.01.2013

 

 

-163 210 798 495,50

 

Årets investering

 

 

-33 584 652 908,89

 

Årets avskrivning

 

 

20 261 842 050,73

 

Nedskrivning

 

 

256 034 396,20

 

Fast kapital 31.12.2013

 

 

-176 277 574 957,46

-176 277 574 957,46

Sum

 

 

 

-178 079 345 471,86


 
Styret i Petoro