Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013

SDØE bevilgningsregnskap i kontantstørrelser

Alle tall i hele kroner

Note

2013

 

Investering

2

33 584 652 908,89

Totale utgifter

33 584 652 908,89

 

Pro et contra-oppgjør (tilbakebetalinger)

0,00

 

Driftsinntekter

3,4

-197 639 908 294,17

Driftsutgifter

5

36 559 772 471,30

Lete- og feltutviklingsutgifter

3 199 809 609,07

Avskrivninger

2

20 261 842 050,73

Renter

7

6 014 365 417,31

Driftsresultat

-131 604 118 745,76

 

Avskrivninger

2

-20 261 842 050,73

Renter fast kapital

7

-6 041 285 152,00

Renter mellomregnskapet

7

26 919 734,69

Totale inntekter

-157 880 326 213,80

 

Kontantstrøm (netto inntekt fra SDØE)

-124 295 673 304,91