Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013
Styret%20-%20fotoEmileAshley

Styret i Petoro

Bak fra venstre: Anniken Gravem, Gunn Wærsted, Per A. Schøyen og Nils-Henrik Mørch von der Fehr. Sittende fra venstre: Ragnar Sandvik, Gunnar Berge og Hilde Myrberg. Foto: Emile Ashley
 

GUNNAR BERGE [1940]

 
Styreleder
Tid for valg/gjenvalg: 2007/2015
Øvrige styreverv: Universitetet i Stavanger, Helse Vest, styremedlem Norsk Oljemuseum.
Utdanning: Teknisk lærlingskole 1957–1958. LO-skolen 1966 i tillegg til diverse kurs. Fagutdannet platearbeider.
Karriere: Oljedirektør 1997–2007, kommunalminister 1992–1996, finansminister 1986–1989, stortingsrepresentant for Rogaland, delegert til FNs generalforsamling, en rekke viktige verv i Arbeiderpartiet, blant annet parlamentarisk leder og sentrale komitéverv i Stortinget samt i partiorganisasjonen, industriarbeider på 1950- og 60–tallet.
 

HILDE MYRBERG [1957] 


Nestleder
Tid for valg/gjenvalg: 2006/2015
Øvrige styreverv:��Styremedlem CGG SA;  nestleder representantskapet Gjensidige Forsikring ASA;  medlem valgkomiteen Det norske oljeselskap ASA;  medlem valgkomiteen NBT; styremedlem Nordic Mining ASA; styremedlem Norges Bank
Utdanning: Juridisk embetseksamen, MBA fra INSEAD
Karriere: Fra 2002–2006 leder for Markedssektor, Hydro Olje & Energi. Har ellers hatt en rekke stillinger i Hydro, blant annet innen forretningsutvikling i Hydro Energi, ansvar for Hydros markedsaktiviteter på kraftområdet, som konsernadvokat og styresekretær.

Gunn Wærsted [1955]


Styremedlem
Tid for valg/gjenvalg: 2013/2015
Yrkessituasjon: Konserndirektør og medlem av Group Executive Management i Nordea AB (publ) og Country Senior Executive / adm. direktør i Nordea Bank Norge ASA (2007 - - )
Øvrige styreverv: Styremedlem Nordea Bank Danmark; styremedlem Nordea Bank Finland; styreleder Nordea Life Holding, styreleder Nordea Bank SA AB; medlem valgkomite Schibsted ASA; rådsmedlem Veritas ASA; styremedlem Finans Norge.
Utdanning: Siviløkonom ved Handelshøyskolen BI
Karriere: Gunn Wærsted har hatt en rekke leder- direktørverv innen bank og forsikring; blant annet konserndirektør i DnB med ansvar for Kapitalforvaltnings - og Livsforsikringsområdet i tillegg til å være administrerende direktør i Vital Forsikring ASA og medlem av konsernledelsen (1999 - 2002); administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen AS og leder av SpareBank 1 Alliansen (2002 - 2007).

 

PER A. SCHØYEN [1947]


Styremedlem
Tid for valg/gjenvalg: 2007/2015
Yrkessituasjon: Partner i KLUGE Advokatfirma DA, Stavanger
Utdanning: Jurist, div. program for ledelse
Karriere: Partner i KLUGE fra 2005, 1977–2004 ansatt i Esso/ExxonMobil, leder for Corporate Affairs fra 1989, andre stillinger i Norge og utland, for øvrig dommerfullmektig og politifullmektig.

Nils-Henrik Mørch von der Fehr [1960]


Styremedlem
Tid for valg/gjenvalg: 2005/2015
Yrkessituasjon: Professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
Utdanning: Samfunnsøkonom
Karriere: I tillegg til akademiske stillinger ved UiO, har han også vært foreleser ved universitetene i Heidelberg og Oxford. Han har også hatt en rekke offentlige og private verv, blant annet som medlem/leder av flere offentlige utvalg.
 

ANNIKEN GRAVEM [1968]


Styremedlem
(Ansattes representant)

Tid for valg/gjenvalg: 2012/2014
Yrkessituasjon: Senior rådgiver, Teknologiavdeling, Petoro AS
Utdanning: Sivilingeniør fra NTNU (1992)
Karriere: Flere års erfaring fra leverandør- og operatørsiden (Schlumberger, Statoil, Halliburton, Petoro) innen undergrunnsarbeid knyttet til leting og felt i drift. Ansatt i Petoro siden 2009.

RAGNAR SANDVIK [1973]


Styremedlem
(Ansattes representant)
Tid for valg/gjenvalg:
2012/2014
Yrkessituasjon: Senior rådgiver, Økonomi, Petoro AS
Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, NHH
Karriere: Erfaring fra ulike roller i Petoro innen kommersiell, lisensoppfølging og økonomi (2002- ). Konsulent i Accenture (1999-2002).