Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
hovedbanner_front

Kort om Petoro

Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Vår viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

Nye funn og modne felt sikrer framtiden

Petoro var i 2011 med på funnet av Aldous, som blir en del av Johan Sverdrup-feltet, og som kan vise seg å være et av de største feltene på norsk sokkel. Petoro er også deltaker i det meget betydelige funnet av Skrugard/Havis som vil løfte den norske delen av Barentshavet opp til å bli en virkelig oljeprovins. Olje fra de nye funnene vil bidra til å dempe antatt fall i produksjonen fra ca 2020.

På den annen side har oljeproduksjonen fra eksisterende felt på sokkelen falt med om lag 50 prosent siden toppåret 2001, mens gassproduksjonen har økt. For å dempe oljefallet og opprettholde en total produksjonen på dagens nivå fram til 2020, har Petoro som sin fremste strategi å realisere potensialet i og nær de store modne feltene.

Petoro forvalter statens olje og gass

Petoro skal gjennomføre sin strategi i kraft av å være rettighetshaver til den norske staten sine store andeler i olje og gasslisensene på norsk sokkel. Denne porteføljen av olje- og gassfelt og tilhørende anlegg, kalles Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), og representerer rundt en tredel av Norges petroleumsreserver.

Petoro ble stiftet 9. mai 2001 etter at privatiseringen av Statoil gjorde det nødvendig å finne en ny ordning for en forretningsmessig håndtering av SDØE. Petoro arbeider ut fra et mandat fra Stortinget som går ut på å forvalte statens olje og gass på en forretningsmessig måte og maksimere den økonomiske verdien.

Petoro har siden selskapet ble etablert sendt en netto kontantstrøm på mer enn 1100 milliarder kroner til staten. Denne pengestrømmen representerer en av tre hovedkilder til oppbyggingen av statens pensjonsfond utland, til vanlig kjent som oljefondet.

KONTANTSTRØM TIL STATEN

Netto-kontantstrom-stor

70 personer - spennende oppgaver

Petoro har om lag 70 meget kompetente medarbeidere ved sitt kontor i Stavanger,
en liten organisasjon i forhold til den store SDØE-porteføljen. Dette gir selskapets ansatte store muligheter til faglig utfoldelse i møte med folk på høyt nivå fra andre oljeselskaper, i lisenser og andre interessentskap. Petoro arbeider tett med Statoil som er operatør for en svært stor del av selskapets produksjon, men også med internasjonale oljeselskapene og andre aktører på sokkelen, med myndigheter og leverandører og andre eksterne kompetansemiljøer.

Hovedarenaen for selskapets virke er de enkelte utvinningstillatelsene (oftest kalt lisenser) og prosjektene. Ved årsskiftet 2011/2012 var Petoro rettighetshaver (oftest kalt partner) til andeler i 146 utvinningstillatelser, hvorav 32 produserende felt. Som forvalter av Norges nest største lisensportefølje har Petoro en unik posisjon på sokkelen. Et betydelig bidrag fra Petoro vil være å se muligheter for økt verdiskaping gjennom samhandling mellom de andre eierne i utvinningstillatelsene.

HOVEDMÅL:
Selskapet skal på forretningsmessig grunnlag skape størst mulig økonomiske verdier fra statens olje- og gassportefølje

VISJON:
En drivkraft på norsk sokkel.

HOVEDOPPGAVER:
Ivaretakelse av statens deltakerandeler i interessentskapene.

Overvåking av Statoils avsetning av den petroleum som produseres fra statens direkte deltakerandeler, i tråd med avsetnings-instruksen til Statoil.

Økonomistyring, herunder føring av regnskap, for statens direkte deltakerandeler.

Organisasjonskart

Organisasjonskart
Klikk på bildet for større versjon
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro