Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
0067980%20-%20Heidrun%20-%20Photo%20%C3%98yvind%20Hagen%20-%20Statoil-strekk2

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012

Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Vår viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.
gron_strek
spacer

Om Petoro og SDØE

transparent
hovedbanner_aarberetning
Petoros hovedoppgave er å maksimere verdien av statens eierandeler på norsk sokkel. Antall lisensandeler har økt fra 80 da selskapet ble etablert i 2001, til 158 ved utgangen av 2012. 
spacer

Administrerende direktør

transparent
adm-dir-start2012
Kjell Pedersen går av med pensjon 11. juni. Fra sitt utsiktspunkt øverst på oljeprisens berg-og dal-bane betrakter han utviklingen av norsk sokkel, verdensmarkedet - og Petoro. 
spacer

Nøkkeltall

transparent
n%C3%B8kkeltall_2012
Årsresultatet i 2012 var 150,0 milliarder kroner sammenlignet med 133,7 milliarder kroner i 2011. Totale drifts-
inntekter i 2012 var 213,9 milliarder kroner, mot 188,8 milliarder kroner året før.
spacer

Viktige hendelser

transparent
0082561---Johan-Sverdrup---Photo-%C3%98yvind-Hagen---Statoil
2012 ga bekreftelser av tidligere funn så vel som nye funn. Petoro har arbeidet med Johan Sverdrup-feltet, men også fortsatt sin innsats for modne felt. Selskapet er blitt rettighetshaver på Island. 
spacer

Sikkerhet

transparent
0077833%20-%20The%20Aker%20Barents%20drilling%20rig%20in%20Barents%20Sea%20-%20Photo%20Harald%20Pettersen%20-%20Statoil
Resultatene innen helse, miljø og sikkerhet for anlegg i SDØE-porteføljen har over flere år vist forbedring. Antall alvorlige hendelser per millioner arbeidstimer (AHF) ble 1,3 i 2012.
spacer

Eierstyring & ledelse

transparent
0074256%20-%20Platform%20leg%20on%20Troll%20A%20-%20Photo%20Harald%20Pettersen%20-%20Statoil
Forvaltningen av enorme verdier stiller store krav til virksomhetsstyring i Petoro. Selskapets styringssystem bygger på anerkjente prinsipper og holder fokus på mål og risiko. 
spacer

Samfunnsansvar

transparent
LBx_Stortinget_147925c
Petoro forplikter seg til å utøve sin forretningsvirksomhet på en etisk forsvarlig, bærekraftig og ansvarlig måte.
spacer

Årsberetning 2012

transparent
hovedbanner_viktige_hendelser
Årsberetningen fra styret beskriver finansielle og operasjonelle resultater innen SDØE. Beretningen framholder også Petoros egne bidrag til merverdi, som er i størrelsesorden 5-10 milliarder kroner. 
spacer

Årsregnskap SDØE

transparent
norgeskart-m-nye-felt
Petoros forvaltning av porteføljen er underlagt regelverk for økonomiforvaltning i staten. Porteføljens regnskap avlegges i henhold til statens kontantprinsipp og i henhold til norsk regnskapslov.
spacer

Årsregnskap Petoro AS

transparent
petoro-flag
Selskapet fører særskilt regnskap for alle transaksjoner knyttet til deltakerandelene, slik at inntekter og kostnader fra porteføljen holdes adskilt fra driften av Petoro. Midler til driften av Petoro bevilges av staten.
spacer

Styret i Petoro

transparent
GB_lang2
spacer

Ledelsen i Petoro

transparent
Ledergruppen2013
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro