Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
hovedbanner_front

Nøkkeltall

Årsresultatet i 2011 var 133,7 milliarder kroner sammenlignet med 105,4 milliarder kroner i 2010. Totale driftsinntekter i 2011 var 188,8 milliarder kroner, mot 159,3 milliarder kroner året før. Dette resulterte i en kontantstrøm til staten på 128,1 milliarder kroner i 2011 mot 103,6 milliarder kroner i 2010. Total produksjon var 1,016 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag som var seks prosent lavere enn produksjonen for 2010 på 1,080 millioner fat o.e.

FINANSIELLE DATA (i millioner kroner)

  2011 2010 2009 2008 2007
Driftsinntekter 188 820 159 270  154 186 214 585 167 724
Driftsresultat 134 959 107 225  103 964 157 843 114 493
Årets resultat 133 721 105 379  100 662 159 906 112 641
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 149 205 123 210  120 050 175 548 132 203
Kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter  21 437  18 443  23 592  19 948  19 871
Netto kontantstrøm 128 083 103 572  96 992 155 420 112 281

 

OPERASJONELLE DATA

  2011 2010 2009 2008 2007
Produksjon - olje,  NGL og kondensat (tusen fat/dag) 440 470 537 607 661
Produksjon - tørrgass (millioner Sm3/dag) 92 97 85 86 86
Olje-, NGL, kondensat og tørrgassproduksjon
(tusen fat o.e/dag)
1 016 1 080 1 074 1 148 1 202
Gjenværende reserver (millioner fat o.e.) 6 759  6 538 6 786 7 354 7 736
Reserveerstatningsgrad (treårig gjennomsnitt i prosent) 49 1 -3 18 28
Reservetilgang (millioner fat o.e.) 601 187 -176 36 105
Oljepris (USD/fat) 114,00 79,38 60,53 97,99 71,44
Oljepris (NOK/fat) 632 482 380 528 418
Gasspris (NOK/Sm3) 2,15 1,73 1,95 2,40 1,63PRODUKSJON

Produksjon
I 2011 var totalproduksjonen fra SDØE-porteføljen lavere enn i 2010. Væskeproduksjonen (olje, NGL og kondensat) viste en nedgang på 7 prosent sammenlignet med 2010 mens gassproduksjonen ble redusert med 5 prosent. Gassproduksjonen var, målt i oljeekvivalenter, i 2011 høyere enn væskeproduksjonen.

RESULTAT/KONTANTSTRØM

Produksjon
I 2011 var totalproduksjonen fra SDØE-porteføljen lavere enn i 2010. Væskeproduksjonen (olje, NGL og kondensat) viste en nedgang på 7 prosent sammenlignet med 2010 mens gassproduksjonen ble redusert med 5 prosent. Gassproduksjonen var, målt i oljeekvivalenter, i 2011 høyere enn væskeproduksjonen.

OLJE- OG GASSPRIS

Produksjon
I 2011 var totalproduksjonen fra SDØE-porteføljen lavere enn i 2010. Væskeproduksjonen (olje, NGL og kondensat) viste en nedgang på 7 prosent sammenlignet med 2010 mens gassproduksjonen ble redusert med 5 prosent. Gassproduksjonen var, målt i oljeekvivalenter, i 2011 høyere enn væskeproduksjonen.

GJENVÆRENDE RESERVER

Produksjon
I 2011 var totalproduksjonen fra SDØE-porteføljen lavere enn i 2010. Væskeproduksjonen (olje, NGL og kondensat) viste en nedgang på 7 prosent sammenlignet med 2010 mens gassproduksjonen ble redusert med 5 prosent. Gassproduksjonen var, målt i oljeekvivalenter, i 2011 høyere enn væskeproduksjonen.

KOSTNADER

Produksjon
I 2011 var totalproduksjonen fra SDØE-porteføljen lavere enn i 2010. Væskeproduksjonen (olje, NGL og kondensat) viste en nedgang på 7 prosent sammenlignet med 2010 mens gassproduksjonen ble redusert med 5 prosent. Gassproduksjonen var, målt i oljeekvivalenter, i 2011 høyere enn væskeproduksjonen.

SIKKERHET

Produksjon
I 2011 var totalproduksjonen fra SDØE-porteføljen lavere enn i 2010. Væskeproduksjonen (olje, NGL og kondensat) viste en nedgang på 7 prosent sammenlignet med 2010 mens gassproduksjonen ble redusert med 5 prosent. Gassproduksjonen var, målt i oljeekvivalenter, i 2011 høyere enn væskeproduksjonen.
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro