Årsrapport for SDØE og Petoro 2021
Last ned rapport     |     petoro.no

SDØE artskonto­rapportering i kontantstørrelser

Artskontorapportering_nor
Oversikt over endring mellomværende med statskassen
Eiendeler og gjeld*20212020
O/U call179 248 168-2 810 556 994
AP Nonop-804 529 698561 316 837
AR Nonop367 246 798-139 103 151
Inventory Nonop68 422 11529 727 085
Prep Exp Nonop-86 289 021-97 139 650
Working cap - Nonop-608 207 356132 837 112
Merverdiavgift-3 437 852-1 583 538
Agio-2760
Sum endring mellomværende med statskassen-887 547 122-2 324 502 299

*)
O/U call - Forskudd beregnet som netto av kontantinnkalling og avregning fra operatørene 
AP Nonop – Skyldig beløp i avregning fra operatørene 
AR Nonop – Tilgodehavende beløp i avregninger fra operatørene 
Inventory Nonop- Beholdning i avregning fra JV operatørene
Prep Exp Nonop – Forhåndsbetalte utgifter til operatørene – avregninger
Working cap – Nonop - Hovedsakelig avsetninger i månedlige avregninger fra operatørene
Merverdiavgift - Inngående og utgående merverdiavgift
Agio - Øreavrunding relatert til valutaomregning (agio/disagio)

Kommentar endring mellomværende 2020 til 2021:
Endring skyldes i hovedsak økte avsetninger i lisensene og skyldig beløp i avregning fra operatørene. Dette blir imidlertid delvis motvirket av økt netto forskudd i lisensene og tilgodehavende beløp i avregninger fra operatørene.