Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2017
Troll A - Foto: Harald Pettersen, Statoil

Årsrapport for SDØE og Petoro 2017

Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Vår viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

Administrerende direktør

Grethe K. Moen. Foto: Anne Lise Norheim
2017 beviste mulighetene - nå må det gode arbeidet fortsette 

Årsberetning 2017

Johan Sverdrup riser platform jacket sail away 23 July 2017 Foto: Jan Arne Wold/ Woldcam/Statoil
Styrets årsberetning beskriver hovedpunkter og resultater innen SDØE og Petoro AS. Videre er utviklingstrekk i omgivelsene og fremtidsutsikter  omtalt i beretningen. 

Nøkkeltall

n%c3%b8kkeltall 2012
Årsresultatet i 2017 var 99 milliarder kroner sammenlignet med 57 milliarder kroner i 2016. Totale driftsinntekter i 2017 var 151 milliarder kroner mot 121 milliarder kroner året før. 

Måloppnåelse

PUD - Handover Snorre Expansion project – Foto: Arne Reidar Mortensen, Statoil ASA
Oppdragbrev til Petoro skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for selskapet i 2017. I dette kapitlet redegjør Petoro for ivaretagelse av målene i oppdragsbrevet for 2017.

Eierstyring & ledelse

Johan Castberg floating production vessel - Statoil - Foto: Kåre Spanne, Statoil
Petoros forvaltning av store verdier på vegne av staten stiller krav til god virksomhetsstyring som ivaretar forventninger fra omgivelsene og samfunnet. Statens portefølje (SDØE-porteføljen) representerer en tredel av Norges olje- og gassreserver. 

Samfunnsansvar

lbx stortinget 147925c
Petoro forplikter seg til å utøve sin forretningsvirksomhet på en etisk forsvarlig, bærekraftig og ansvarlig måte. Redegjørelsen bygger på selskapets retningslinjer for utøvelse av samfunnsansvar.

Årsregnskap SDØE

norgeskart-m-nye-felt
Petoros forvaltning av porteføljen er underlagt regelverk for økonomiforvaltning i staten. Porteføljens regnskap avlegges i henhold til statens kontantprinsipp og i henhold til norsk regnskapslov.

Årsregnskap Petoro AS

petoro-flag
Selskapet fører særskilt regnskap for alle transaksjoner knyttet til deltakerandelene, slik at inntekter og kostnader fra porteføljen holdes adskilt fra driften av Petoro. Midler til driften av Petoro bevilges av staten. Konsernregnskapet omfatter også regnskapet for Petoro Island AS.

Styret i Petoro

Styret i Petoro. Foto: Anne Lise Norheim

Ledelsen i Petoro

Ledelsen i Petoro. Foto: Anne Lise Norheim
>> petoro.no    |    Copyright 2018 Petoro