Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016

SDØE resultatregnskap etter NGAAP

       
Alle tall i millioner kroner

Note

2016

2015

 

 

 

 

DRIFTSINNTEKTER

 

 

 

Driftsinntekter

3, 4, 9, 11

121 224

157 753

Sum driftsinntekter

 

121 224

157 753

 

 

 

 

DRIFTSKOSTNADER

 

 

 

Letekostnader

 

1 371

1 469

Produksjonskostnader

5

14 616

16 709

Transport og prosesseringskostnader 5 8 955 9 742
Avskrivninger og nedskrivninger

2

30 652

34 506

Andre driftskostnader

5, 9, 10

5 867

5 337

Sum driftskostnader

 

61 460

67 762

 

 

 

 

Driftsresultat

 

59 765

89 990

 

 

 

 

FINANSPOSTER

 

 

 

Finansinntekter

 

5 057

11 792

Finanskostnader

12

7 396

12 783

Netto finansposter

8

-2 339

-991

 

 

 

 

Årsresultat

19

57 426

88 999