Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016

SDØE kapitalregnskap i kontante størrelser

             
SDØE KAPITALREGNSKAP 2016 – tall i norske kroner

 

Poster

 

 

 

 

Mellomregning staten

 

 

3 227 328 534,15

 

Realinvestering før nedskrivning

 

198 012 778 994,54

 

 

Nedskrivning

 

-6 294 450 345,71

 

 

Konto for realinvestering

 

191 718 328 648,83

191 718 328 648,83

Sum

 

 

 

194 945 657 182,98

 

 

 

 

 

 

Mellomregning staten 01.01.2016

 

-2 669 186 144,10

 

 

Totale utgifter

27 815 084 217,34

 

 

 

Totale inntekter

-94 270 392 346,91

 

 

 

Kontantstrøm

-66 455 308 129,57

-66 455 308 129,57

 

 

Netto overført staten

 

65 897 165 739,52

 

Mellomregning staten 31.12.2016

 

-3 227 328 534,15

-3 227 328 534,15

 

 

 

 

 

 

Fast kapital 01.01.2016

 

-193 474 342 511,43

 

 

Årets investering

 

-27 815 084 217,34

 

 

Årets avskrivning

 

23 276 647 734,23

 

 

Nedskrivning

 

6 294 450 345,71

 

 

Fast kapital 31.12.2016

 

-191 718 328 648,83

-191 718 328 648,83

Sum

 

 

 

-194 945 657 182,98

Signaturer2016-nor