Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016
Heidrun – Photo: Øyvind Hagen, Statoil ASA

Ressursregnskap 2016

Vedlagte tabeller viser gjenværende reserver for ressurskategoriene 1 til og med 3 samt ressurser for ressurskategoriene 4 til og med 8.  
 

Ressurskategori 1 til 8

Gjenværende utvinnbare ressurser

Olje, NGL og kondensat
mill Sm3

Gass
mrd Sm3

Olje-ekvivalenter
mill Sm3

RK 1-3

Reserver

236,7

711,6

948,3

RK 4

Ressurser i planleggingsfasen

63,0

36,1

99,2

RK 5

Utvinning sannsynlig men uavklart

40,8

46,0

86,7

RK 6

Utbygging lite sannsynlig

11,3

9,6

20,9

RK 7

Ressurser i nye funn som ikke er evaluert og mulige framtidige tiltak for økt utvinning

61,0

38,9

99,9

RK 8

Prospekt

18,3

14,8

33,1

 

Sum

431,2

856,9

12 88,1

Felt

           

Opprinnelig utvinnbare reserver

Gjenværende reserver

Olje og NGL*
mill Sm3

Gass
mrd Sm3

Olje-ekvivalenter
mill Sm3

Olje og NGL
mill Sm3

Gass
mrd Sm3

Olje-ekvivalenter
mill Sm3

ATLA

0,10

0,41

0,51

0,04

0,04

0,08

DRAUGEN

71,60

0,81

72,41

3,06

0,01

3,07

DVALIN

0,30

6,28

6,58

0,30

6,28

6,58

EKOFISK

28,76

7,95

36,71

4,24

0,68

4,91

ELDFISK

7,07

2,17

9,25

1,23

0,14

1,37

EMBLA

0,65

0,34

0,99

0,06

0,13

0,19

FLYNDRE

0,01

0,00

0,01

0,01

0,00

0,01

FRAM H-NORD

0,08

0,00

0,08

0,02

0,00

0,02

GIMLE

0,85

0,26

1,11

0,07

0,05

0,11

GJØA

9,01

10,81

19,82

2,92

4,69

7,60

GRANE

41,68

0,00

41,68

10,83

0,00

10,83

GULLFAKS

115,33

6,92

122,25

4,83

0,00

4,83

GULLFAKS SØR

25,63

25,41

51,04

7,06

11,43

18,49

HEIDRUN

110,32

28,32

138,64

20,15

18,17

38,32

JETTE

0,13

0,00

0,13

0,00

0,00

0,00

JOHAN SVERDRUP

50,25

1,48

51,73

50,25

1,48

51,73

KRISTIN

7,08

5,68

12,76

0,87

1,04

1,92

KVITEBJØRN

16,24

28,94

45,18

5,55

8,95

14,50

MARIA

8,65

0,67

9,32

8,65

0,67

9,32

MARTIN LINGE

4,43

7,75

12,18

4,43

7,75

12,18

NORNE

50,68

5,49

56,17

1,43

1,63

3,06

ORMEN LANGE

7,11

108,82

115,94

2,51

45,20

47,71

OSEBERG

142,31

39,00

181,31

10,34

23,98

34,32

OSEBERG SØR

23,21

7,26

30,47

4,92

3,53

8,45

OSEBERG ØST

9,18

0,13

9,31

2,32

0,02

2,34

REV

0,27

0,80

1,06

0,02

0,00

0,02

SKIRNE

0,70

3,20

3,90

0,10

0,14

0,25

SKULD

1,42

0,09

1,51

0,61

0,01

0,62

SNORRE

85,76

1,99

87,75

20,69

0,08

20,78

SNØHVIT

12,37

67,13

79,51

9,15

54,73

63,89

STATFJORD NORD

13,11

0,65

13,76

1,30

-0,06

1,23

STATFJORD ØST

12,57

1,22

13,79

0,66

0,01

0,67

SVALIN

2,80

0,00

2,80

1,49

0,00

1,49

SYGNA

3,38

0,00

3,38

0,30

0,00

0,30

TORDIS

20,93

1,45

22,38

2,29

0,16

2,45

TROLL

185,69

802,35

988,04

29,46

481,44

510,91

TUNE

1,49

7,47

8,96

-0,05

-0,36

-0,40

URD

1,98

0,07

2,05

0,45

0,01

0,45

VALEMON

0,90

4,98

5,88

0,68

3,69

4,37

VEGA

5,52

4,95

10,47

2,95

2,84

5,79

VESLEFRIKK

21,74

2,07

23,81

0,59

0,81

1,40

VIGDIS

21,48

0,54

22,02

3,01

0,00

3,01

VISUND

15,39

16,69

32,08

5,96

13,12

19,08

VISUND SØR

1,29

1,79

3,07

0,48

0,97

1,45

ÅSGARD

70,03

76,31

146,35

10,47

18,11

28,58

Totalt

1209,49

1288,65

2498,14

236,70

711,58

948,28


* Inkluderer kondensat