Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012

SDØE resultatregnskap

Alle tall i millioner kroner

Note

2012

2011

2010

 

 

 

 

 

DRIFTSINNTEKTER

 

 

 

 

Driftsinntekter

3, 4, 9, 11

213 885

188 820

159 270

Sum driftsinntekter

 

213 885

188 820

159 270

         
        ��
DRIFTSKOSTNADER

 

 

 

 

Letekostnader

 

1 127

988

1 192

Produksjonskostnader

5

16 380

15 508

15 870

Avskrivninger og nedskrivninger

2

25 450

20 051

18 056

Andre driftskostnader

5, 9, 10

18 210

17 313

16 927

Sum driftskostnader

 

61 167

53 860

52 045

         
         
Driftsresultat

 

152 717

134 959

107 225

         
         
FINANSPOSTER

 

 

 

 

Finansinntekter

 

4 556

6 045

6 003

Finanskostnader

12

7 287

7 284

7 849

Netto finansposter

8

-2 731

-1 239

-1 846

         
         
ÅRSRESULTAT

19

149 986

133 721

105 379

>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro