Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012

SDØE kontantstrømoppstilling

Alle tall i millioner kroner

2012

2011

2010

       
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Innbetalinger fra driften

213 095

183 881

157 311

Utbetalinger fra driften

-38 650

-34 742

-34 060

Netto rentebetalinger

-54

-66

-41

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

174 499

149 205

123 210

       
       
Kontantstrøm investeringsaktiviteter

Investeringer

-25 610

-21 437

-18 443

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

25 610

-21 437

-18 443

       
       
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Endring arbeidskapital i lisensene

-789

621

-1 740

Endring over/under call i lisensene

-1 157

-303

498

Netto overført til staten

-146 930

-128 083

-103 572

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

148 876

-127 766

-104 814

       
Økning beholdning bankkonto DA-selskap

13

3

-46

>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro