Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012

SDØE bevilgningsregnskap i kontantstørrelser

Alle tall i hele kroner

Note

2012

     
Investeringer

2

25 610 149 081,30

Totale utgifter

 

25 610 149 081,30

     
     

Driftsinntekter

3, 4

-213 166 275 923,55

Driftsutgifter

5

36 808 813 791,85

Lete- og feltutviklingsutgifter

 

1 858 059 857,73

Avskrivninger

2

19 500 976 296,68

Renter

7

6 552 853 294,21

Driftsresultat

 

-148 445 572 683,08

     
     
Avskrivninger

2

-19 500 976 296,68

Renter fast kapital

7

-6 574 687 515,00

Renter mellomregnskapet

7

21 834 220,79

Totale inntekter

 

-174 499 402 273,97

     

Kontantstrøm før endring mellomværende
(netto inntekt fra SDØE)

 

-148 889 253 192,67

>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro