Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012

Petoro AS - Resultatregnskap

Alle tall i tusen kroner

NOTER

2012

2011

2010

Inntektsført offentlig tilskudd

1

244 496

211 200

208 000

Annen inntekt

1

1 472

4 789

2 902

Endring utsatt inntektsføring

2

-490

1 899

2 713

Sum driftsinntekter

 

245 478

217 888

213 615

         
         
Lønnskostnad

3,11

133 007

126 517

108 136

Avskrivninger

4

3 252

3 388

4 864

Forretningsførerhonorar

14,17

1 542

3 182

2 666

Regnskapshonorar

16

16 533

17 489

15 830

Kontorhold

15

8 834

9 009

8 976

IKT-kostnader

16

17 280

17 167

15 851

Annen driftskostnad

13,16,17

76 241

51 253

60 146

Sum driftskostnader

 

256 688

228 004

216 470

         
         
Driftsresultat

 

-11 210

-10 116

-2 855

         
         
Finansinntekt

5

3 511

3 707

3 030

Finanskostnad

5

-355

-574

-541

Netto finansresultat

 

3 156

3 133

2 490

         
         
ÅRSRESULTAT

 

-8 054

-6 983

-365

         
         
OVERFØRINGER

 

 

 

 

Overført fra annen egenkapital

 

-8 054

-6 983

-365

Sum overføringer

 

-8 054

-6 983

-365

>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro