Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
_6KA1192_marked

Årsberetning 2012

Petoros bidrag til merverdi

Styret ser det som en viktig oppgave for selskapet å skape merverdi for SDØE. Resultater av Petoros arbeid vises innen et stort spekter av aktiviteter som bidrar til betydelige merverdier på kort og lang sikt.  Eksempel på viktige saker i 2012 er arbeidet med helhetlig videreutvikling av Gullfaks-området, der Petoro er eneste partner sammen med operatøren Statoil. Arbeidet omfatter beslutninger knyttet til oppgradering av boreanlegg, økt utvinning og undervannskompresjon. Det ble også utført betydelig arbeid for å få besluttet utbygging av Martin Linge-
feltet, samt investeringsbeslutning knyttet til utvidet kompresjon for Ormen Lange og tilknyttet infrastruktur. Andre eksempler på initiativ som gir bidrag til merverdi er at Petoro fikk til en fremforhandlet løsning i stedet for redeterminering på Snorre og økt eierandel i H-Nord i Framområdet i forbindelse med forhandlinger om samordning og tilknytning til Fram. Et annet eksempel på sikring av verdier er det arbeidet Petoro har gjort i forbindelse med siste redeterminering av Heidrun der nordlig del av N-segmentet ble omfattet av glideskalavedtak, samt økt SDØE-andel som resultat av voldgiftsdom i forbindelse med redetermineringen.
 
Selskapet har en prosess som forsøker å estimere bidraget til merverdi. De siste årene er Petoros bidrag til merverdi anslått til mellom fem og ti milliarder kroner per år.
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro