Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
styret

Styret i Petoro

Fra venstre:
Line Geheb, Mari Thjømøe, Gunnar Berge, Hilde Myrberg, Erik Aarrestad, Per A. Schøyen og Nils-Henrik M. von der Fehr

Gunnar Berge

Styreleder
Tid for valg/gjenvalg: 2007/2013
Øvrige styreverv: Universitetet i Stavanger, Helse Vest, styremedlem Norsk Oljemuseum.
Utdanning: Teknisk lærlingskole 1957–1958. LO-skolen 1966 i tillegg til diverse kurs. Fagutdannet platearbeider.
Karriere: Oljedirektør 1997–2007, kommunalminister 1992–1996, finansminister 1986–1989, stortingsrepresentant for Rogaland, delegert til FNs generalforsamling, en rekke viktige verv i Arbeiderpartiet, blant annet parlamentarisk leder og sentrale komitéverv i Stortinget samt i partiorganisasjonen, industriarbeider på 1950- og 60–tallet.


Hilde Myrberg

Nestleder
Tid for valg/gjenvalg: 2006/2013
Yrkessituasjon: Direktør, Orkla ASA
Øvrige styreverv: Styreleder Orkla Asia Holding AS, styremedlem Salvesen & Thams AS, REC ASA, styremedlem CGGVeritas SA
Utdanning: Juridisk embetseksamen, MBA fra INSEAD
Karriere: Fra 2002–2006 leder for Markedssektor, Hydro Olje & Energi. Har ellers hatt en rekke stillinger i Hydro, blant annet innen forretningsutvikling i Hydro Energi, ansvar for Hydros markedsaktiviteter på kraftområdet, som konsernadvokat og styresekretær.
 

MARI THJØMØE

Styremedlem
Tid for valg/gjenvalg: 2007/2013
Øvrige styreverv: SinOceanic Shipping ASA, Bank2 ASA, Seilsport Maritimt forlag AS, Argentum Fondsinvesteringer AS, Sevan Marine ASA
og Thjømøekranen AS.
Utdanning: Siviløkonom 1987 (Handelshøyskolen BI)/Autorisert finansanalytiker 1992 (Norges Handelshøyskole), London Business School.
Karriere: Selvstendig næringsdrivende, Finansdirektør/fungerende konsernsjef i Norwegian Property ASA (2009-2010), konserndirektør i KLP (2005-2008), direktør i Statoil ASA (2000-2005), Norsk Hydro ASA (1988-2000), styreverv i Oslo Børs VPS Holding, Oslo Børs, Oslo Clearing, Norgani Hotels AS, KLP Eiendom, KLP Skadeforsikring, stiftelsen Aksje Norge og Norsk Investor Relations forening.
 

PER A. SCHØYEN

Styremedlem
Tid for valg/gjenvalg: 2007/2013
Yrkessituasjon: Partner i KLUGE Advokatfirma DA, Stavanger
Utdanning: Jurist, div. program for ledelse
Karriere: Partner i KLUGE fra 2005, 1977–2004 ansatt i Esso/ExxonMobil, leder for Corporate Affairs fra 1989, andre stillinger i Norge og utland, for øvrig dommerfullmektig og politifullmektig.
 

NILS-HENRIK M. VON DER FEHR

Styremedlem
Tid for valg/gjenvalg: 2005/2013
Yrkessituasjon: Professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
Utdanning: Samfunnsøkonom
Karriere: I tillegg til akademiske stillinger ved UiO, har han også vært foreleser ved universitetene i Heidelberg og Oxford. Han har også hatt en rekke offentlige og private verv, blant annet som medlem/leder av flere offentlige utvalg.
 

ERIK AARRESTAD

Styremedlem – ansattes representant
Tid for valg/gjenvalg: 2010/2012
Yrkessituasjon: Seniorrådgiver, Markedsavdelingen, Petoro AS
Utdanning: Sosialøkonom, Universitetet i Oslo
Karriere: Bred erfaring fra Oljedirektoratet, Statoil og Petoro.


LINE GEHEB

Styremedlem – ansattes representant
Tid for valg/gjenvalg: 2010/2012
Yrkessituasjon: Seniorrådgiver, Markedsavdelingen, Petoro AS
Utdanning: Sivilingeniør fra NTNU (1986)
Karriere: Bred erfaring fra en rekke forskjellige stillinger i Shell-gruppen i Norge og Nederland innen utvinning og produksjon, raffinering og markedsføring av naturgass. Ansatt i Petoro siden 2008. Har også hatt flere styreverv.

 

>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro